Uczest­ni­cy XIV edy­cji Akademii Coachin­gu Kryzysowego, wzięli udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym z Coachin­gu Kryzysowego w Warsza­w­ie, prowad­zonego przez Elż­bi­etę Kluskę-Łabuz. Wszys­tkim uczest­nikom bard­zo dzięku­je­my za udzi­ał i zaan­gażowanie. Wykon­al­iś­cie pier­wszy, ważny krok by stać się coacha­mi kryzysowy­mi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here