Poznaj odpowiedzi na sześć najczęściej zadawanych pytań o Akademię CK

0
1444

Na przestrzeni ostat­nich kilku lat zauważyłam, że oso­by, które wynoszą najwięcej z Akademii Coachin­gu Kryzysowego, to oso­by, które mają najwięcej pytań.

A razem z Piotrem, zależy nam aby do Akademii Coachin­gu Kryzysowego dołącza­ły oso­by, które są naprawdę pewne swo­jej decyzji i mają całkow­itą jas­ność czego po Akademii mogą się spodziwać. 
 
Dlat­ego, tak bard­zo cen­imy oso­by, które nie obaw­ia­ją się zadawać pytań i bezpośred­nio się z nami kont­nak­tu­ją. Zauważyliśmy jed­nak, że część z tych pytań się powtarza. 
 
Postanow­iłam więc je zebrać i nagrać krótkie video w którym odpowiadam na sześć najczęś­ciej zadawanych pytań przez oso­by chcące dołączyć do Akademii. 
 
Być może w Two­jej głowie piętrzą się podob­ne — sprawdź i posłuchaj odpowiedzi.
 

Jeżeli okaże się, że masz jakieś inne pyta­nia, to bard­zo chęt­nie na nie odpowiem — wystar­czy, że napiszesz maila: kontakt@elzbietakluska.pl lub sko­rzys­tasz z Mes­sen­gera na fanpage.

Nato­mi­ast jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samej Akademii lub jesteś zde­cy­dowany by do nas dołączyć, to wyślij swo­je zgłosze­nie TUTAJ i rozpocznij przy­godę z Coachingiem Kryzysowym. 

 
Ela Klus­ka-Łabuz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj