Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie
Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™

(pierwszy etap do certyfikatu Coacha/Mentora Kryzysowego™)

Gdańsk - Warszawa - Kraków

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Poziomy kwalifikacji i akredytacji IPTK™

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeszcze do niedawna rynek usług pomocowych w kontekście kryzysu zarezerwowany był tylko i wyłącznie dla psychologów, interwentów kryzysowych, psychoterapeutów.

  Od jakiegoś czasu sytuacja uległa diametralnej zmianie, ponieważ opracowane zostały takie formy i strategie pomagania osobom w kryzysie, że pomocy tej mogą - z powodzeniem - udzielać także osoby bez psychologicznego wykształcenia (w szczególności w przypadku kryzysów o nasileniu niskim i średnim).

  To otwiera ogromne możliwości zawodowe i biznesowe dla każdej osoby, która zdecyduje się na działania w tej niszy zawodowej/biznesowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści wynikające z udziały w szkoleniu.
 • Przede wszystkim po szkoleniu będziesz potrafił lub potrafiła udzielić Pierwszej Pomocy Psychologicznej (nawet jeśli nie jesteś psychologiem!) osobom, które znajdą się w sytuacjach kryzysowych.
 • Możesz stać się specjalistą, który jako pierwszy udziela emocjonalnego oraz psychologicznego wsparcia, osobie doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzania. Następnie, jeśli jest taka potrzeba, będziesz potrafił przekierować taką osoby do dalszej pracy ze specjalistą.

  Dzięki zminimalizujesz szansę sytuacji w której kryzys u takiej osoby osiągnie znacznie wyższe nasilenie.
 • Zdobywasz unikalne, poszukiwane na rynku kwalifikacje...
 • Nie ulega żadnej wątpliwości, że obecnie w Polsce w dramatycznym stopniu brakuje specjalistów w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach stresowych i kryzysowych. Mówi się o tym i pisze coraz częściej w mediach.

  Mamy zatem ogromną, niezaspokojoną potrzebę rynkową. Miliony potencjalnych klientów nie mają dostępu do pomocy, której szukają. To otwiera ogromne możliwości zawodowe i biznesowe dla osób, które zdobędą kwalifikacje w tej dziedzinie.
 • Stosując zdobytą wiedzę w biznesie możesz uzyskać przewagę rynkową i budować biznes w oparciu o unikalną strategię...
 • Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby rynku, specjalizacja Konsultant Kryzysowy™ otwiera możliwość budowania biznesu w oparciu o strategię Pierwszej Pomocy Psychologicznej w Kryzysie, którego fundamentem jest niezwykle skuteczny biznesowo model: "diagnoza - wsparcie - konsultacja - przekierowanie".

  A my wesprzemy Cię w marketingu i sprzedaży Twoich usług! (o tym dowiesz się na bezpłatnym dla Konsultantów Kryzysowych™ specjalnym webinarze i szkoleniu on-line).
 • Uzyskanie certyfikatu Konsultanta Kryzysowego, to pierwszy krok do certyfikatu i kompetencji Coacha/Mentora Kryzysowego...
 • Jeśli uznasz, że chcesz rozwijać się dalej to po zdobyciu certyfikatu Konsultanta Kryzysowego możesz zdecydować się na udział w elitarnym szkoleniu Coach/Mentor Kryzysowy (a później nawet w szkoleniach "Terapeuta Kryzysowy" oraz "Trener PPK".

  To daje niesamowite możliwości rozwijania się w zakresie Pozytywnej Psychologii Kryzysu oraz rozwoju kariery i biznesu.

„Udział w Akademii uważam za najlepiej zainwestowane środki. Zdobyłam ogromną wiedzę z obszaru kryzysów, tego jak wpływają na życie, co się dzieje z człowiekiem a w szczególności z jego mózgiem. Odkryłam swoją pasję, która stała się moją nową drogą zawodową.”

Iwona Dąbrowska

"Udział w Akademii poszerzył moją wiedzę o kryzysie. Bardzo bogata ilość materiałów pozwalała na skuteczny e-learning, a niezwykle uporządkowana baza treści i materiałów pozwoliła mi skorzystać ze ścieżki kształcenia, co bywa trudne, gdy uczymy się sami poza systemem kursów czy studiów... "

Daniela Tagowska

...jeszcze kilka słów o idei Pierwszej Pomocy w sytuacjach kryzysowych...

 • Standardy edukacji społecznej w ramach PFA, są realizowane w krajach na całym świecie, WHO wymienia całą listę krajów, które realizują tego typu program. W Polsce właśnie ruszamy z takim programem.
 • Ukończyliśmy certyfikowany kurs Psychological First Aid, promujący model RAPID będący ustrukturalizowaną formą udzielania Pierwsza Pomoc Psychologiczna w kryzysie.

  Proponowany kurs Pierwszej Pomocy Psychologicznej w kryzysie jest zgodny zarówno z wytycznymi WHO oraz metodą RAPID stosowaną w USA.

Skąd wzięła się idea
Pierwszej Pomocy Psychologicznej?

 • Idea Pierwszej Pomocy Psychologicznej (Psychological First Aid, PFA) zrodziła się około 1940 roku, jednak jej znacznie zaczęło znacznie wzrastać w ostatnich latach. Do tego stopnia, że w 2016 roku cykliczna konferencja Word Mental Health Day organizowana przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) w całości poświęcona była tematowi Pierwszej Pomocy Psychologicznej dostępnej dla każdego: Psychological First Aid for all. Supporting People in the Aftermath of Crisis Events. WHO również określiła i opublikowała wytyczne postępowania w ramach PFA.

Szkolenie jest zgodne z modelem rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO)

Jaki konkretnie model stosujemy?

 • Stosujemy rozszerzony przez nas w znacznym stopniu model RAPID, który wskazuje na wykonanie pięciu kluczowych kroków w ramach udzielania pierwsze pomocy psychologicznej osobie w kryzysie:
 • (R) Reflective listening - Refleksyjne słuchanie + budowanie relacji
 • (A) Assessment of needs - Ocena potrzeb + diagnoza sytuacji
 • (P) Prioritization – Prioretyzacja (cd czego należy rozpocząć, co jest najważniejsze?)
 • (I) Intervention – Interwnecja (plan i strategia pomocy)
 • (D) Disposition – Dyspozycja (co powinno się zadziać po zakończeniu interwencji)
 • Model wzbogaciliśmy o nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne (interwentów kryzysowych) oraz badawcze w zakresie psychologii kryzysu, psychotraumatologii oraz interwencji kryzysowej.
 • Integralną częścią modelu jest również moduł poświęcony temu, w jaki sposób dbać o siebie i swój dobrostan psycho-fizyczno-emocjonalny, jako pomagającego (przed pomocą – w trakcie udzielania pomocy – po udzieleniu pomocy)

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Szkolenie, jest pierwszym etapem na ścieżce do zdobycia kwalifikacji i certyfikacji Coacha i Mentora oraz Terapeuty Kryzysowego. Zatem każdy, kto chce zostać Coachem i Mentorem Kryzysowy musi obowiązkowo zrealizować to szkolenie
 • Dla osób, które chcą uzupełnić swoje kompetencje zawodowe zwiększając swoją wartość jako pracownika (potrafisz adekwatnie reagować w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzać rozmowę z pracownikami doświadczającymi kryzysu).
 • Dla osób, które chcą tworzyć i rozwijać biznes oparty na modelu Pierwszej Pomocy w sytuacjach kryzysowycjh
 • Dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu

 • W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która posiada min. wykształcenie na poziomie licencjat.
 • NIE SĄ WYMAGANE żadne wstępne kwalifikacje bądź doświadczenie w zakresie psychologi, pracy z kryzysem, itp.

Warunki certyfikacji

 • Certyfikat potwierdzający udział w kursie pt. "Pierwsza pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Model RAPID. Poziom I" otrzymuje każda osoba biorąca udział w całości 2-dniowego szkolenia stacjonarnego
 • Certyfikat Konsultanta Kryzysowego - otrzymuje każda osoba która uczestniczyła w całości 2-dniowego szkolenia stacjonarnego oraz pozytywnie zdała test z wiedzy na platformie szkoleniowej. Test można zaliczyć w trakcie 12 m-cy od rozpoczęcia kursu.

Program szkolenia

 • Szkolenie składa się z 2-dniowego szkolenia stacjonarnego oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych na platformie szkoleniowej w tym także nagrania video ze szkolenia stacjonarnego

Dzień 1

 • Czym jest kryzys psychologiczny i jak funkcjonuje osoba w kryzysie
 • Jaki jest mechanizm powstawania kryzysu psychologicznego
 • Na czym polega Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobie w kryzysie i gdzie ma zastosowanie
 • Model RAPID - jako ustrukturalizowana forma pomocy opierająca się na 5 filarach
 • Podstawowe umiejętności w pracy konsultanta kryzysowego
 • Budowanie relacji z osobą w kryzysie
 • Aktywne słuchanie w kontekście kryzysowym
 • Umiejętności komunikacyjne: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, normalizacja, psychoedukacja (specyficzne dla komunikacji kryzysowej)
 • Ocena potrzeb i diagnoza kryzysu
 • Określenie rodzaju kryzysu
 • Ocena sposobu funkcjonowania + różnicowanie
 • Określenie dynamiki i etapu

Dzień 2

 • Priorytetyzacja
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo
 • Pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • Określenie obszarów do pracy
 • Interwencja
  Omówienie zasad i technik ustalania planu i strategii działania z klientami
 • Współpraca z innymi specjalistami
  Omówienie istoty współpracy z interdyscyplinarnej oraz umiejętność nawiązywania tego typu współpracy
 • Strategia dbania o siebie
  Wiedza na temat sposobów dbania o swój dobrostan psycho-fizyczno-emocjonalny jako pomagającego (przed pomocą – w trakcie udzielania pomocy – po udzieleniu pomocy
 • Ćwiczenia praktyczne, analiza przypadku i praca w parach

+ 3 kursy uzupełniające on-line na platformie e-learningowej (w tym 1 bonus specjalny)

Konsultant Kryzysowy™ - nagranie video szkolenia stacjonarnego

+ dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci nagrań video, webinarów, pdf, itp

Jak skutecznie budować biznes Konsultanta Kryzysowego?
- dedykowane szkolenie dot. marketingu i sprzedaży usług Konsultanta Kryzysowego™

Podstawy psychologii dla Konsultantów Kryzysowych -kurs dodatkowy, uzupełniający wiedzę Konsultantów Kryzysowych o istotne aspekty psychologii osobowości oraz różnic indywidualnych. Obowiązkowy dla osób NIE posiadających dyplomu psychologa, psychoterapeuty lub interwenta kryzysowego.

"Jestem bardzo zadowolona z udziału w Akademii. Kurs jest bardzo intensywny i przygotowany w profesjonalny sposób, dzięki temu daje możliwość zdobycia wiedzy również dla osób, które nie mają przygotowania psychologicznego lub pokrewnego (oczywiście to nie jest tożsame). Poleciłabym innym osobom. Bardzo mi się podobały wykłady online, webinaria, jak i zakres materiałów zamieszczony na stronie."

Magdalena Bodnar

Szczerze? Dla mnie był to strzał w dziesiątkę. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się wziąć udział w Akademii. Zdobyłam cenną wiedzę z zakresu kryzysów, a przede wszystkim rozpoznawania osób w kryzysie. Wiedzę zaczęłam wykorzystywać właściwie już od samego początku. To co uważam, za największy plus, to sposób przekazania wiedzy - jasno, zrozumiale, konkretnie. Czy bym poleciła? Oczywiście! Już to zrobiłam 🙂

Anna Sowińska

Bonus specjalny

 • Szkolenie on-line: "Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego?"
 • Ponieważ specjalizacja Konsultant Kryzysowy, to całkowita nowość na rynku przygotowaliśmy i udostępnimy kompletne szkolenie z którego dowiesz się krok-po-kroku w jaki sposób skutecznie promować i sprzedawać za pomocą internetu usługę konsultacji kryzysowej.

  Dowiesz się w jaki sposób wykorzystać do tego Google, Facebook i inne serwisy społecznościowe.

  W normalnej sprzedaży, cena tego szkolenia wynosi 670 PLN. Ty otrzymasz je bezpłatnie w ramach pakietu szkoleniowego "Konsultant Kryzysowy™".

Kto prowadzi szkolenie?

 • dr Elżbieta Kluska - Łabuz
 • Psycholog, interwent kryzysowy, akredytowany coach kryzysowy. Ukończyła certyfikowany kurs w zakresie Psychological First Aid. Współtworzy Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu.™oraz Coachingu Kryzysowego™.
  Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie oraz szeroko pojętej psychoedukacji z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i kryzysowych. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie.
 • Piotr M. Łabuz
 • Psycholog, interwent kryzysowy i akredytowany coach kryzysowy. Współzałożyciel Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz Coachingu Kryzysowego™.
  Specjalizuje się w psychologii zmiany, psychologii osiągania celów oraz psychologii pieniądza. Ekspert w zakresie strategii budowania marki oraz marketing i sprzedaży on-line. Jako wykładowca, przez wiele lat prowadził zajęcia na studiach podyplomowych „Interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Terminy i miejsca szkolenia

Warszawa,
1-2 lutego 2020 r.

Kraków,
22-23 lutego 2020 r.

Gdańsk,
28-29 marca 2020 r.

Rezerwacja miejsca

szkolenie Konsultant Kryzysowy™

platność jednorazowa
1470
970 PLN (brutto, zawiera podatek VAT)
 • Udział w 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym
 • 12-miesięczny dostęp do nagrania video szkolenia stacjonarnego
 • Specjalne materiały szkoleniowe
 • 12 - miesięczny dostęp do platformy e-learningowej z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi
 • BONUS 1: udział 1-dniowym szkoleniu on-line (webinar): "Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego?"
 • BONUS 2: nagranie 1-dniowego szkolenia on-line (webinar): "Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego?"

szkolenie Konsultant Kryzysowy™

płatność ratalna (2 comiesięczne raty)
820
520 PLN /miesięcznie (brutto, zawiera podatek VAT)
 • Udział w 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym
 • 12-miesięczny dostęp do nagrania video szkolenia stacjonarnego
 • Specjalne materiały szkoleniowe
 • 12 - miesięczny dostęp do platformy e-learningowej z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi
 • BONUS 1: udział 1-dniowym szkoleniu on-line (webinar): "Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego?"
 • BONUS 2: nagranie 1-dniowego szkolenia on-line (webinar): "Jak skutecznie promować i sprzedawać usługi Konsultanta Kryzysowego?"