Letnia Internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego™

Dlaczego warto wziąć udział
w Letniej Internetowej Akademii?

UWAGA! Nie musisz być psychologiem, aby ukończyć Akademię i zostać Coachem Kryzysowym.

(osoby, które nie są psychologami borą udział, w ramach Akademii, w module “Podstawy psychologii”)

Znacząca oszczędność czasu!

W trakcie Letniej Internetowej Akademii masz możliwość zdobycia kompetencji i certyfikatu Coacha Kryzysowego w zaledwie 3 miesiące, gdyż wakacje są okresem gdy najczęściej mamy nieco więcej czasu i przy odpowiedniej organizacji możesz przeznaczyć go na swój rozwój.

Znacząca oszczędność pieniędzy!

W porównaniu z normalnym trybem Akademii, koszty udziału w Letniej Internetowej Akademii są znacząco niższe, możesz więc zdobyć certyfikat Coacha Kryzysowego przy niewielkich kosztach inwestycji
(zniżka ponad 70%).

Elastyczne podejście

Zachęcamy Cię by wakacje 2018 były dla Ciebie czasem aktywnego wypoczynku. Dlatego umożliwiamy Ci zdobywanie wiedzy i kompetencji w dowolnym miejscu na świecie, tam gdzie akurat przebywasz, przeznaczając na to tyle czasu ile zechcesz i kiedy zechcesz. Jedyne co jest Ci niezbędne, to dostęp do internetu.

Kompetencje Coacha Kryzysowego™

Zdobywasz kompletną merytoryczną wiedzę w zakresie pracy z klientem w kryzysie emocjonalnym (psychologia kryzysu, podstawy interwencji kryzysowej, coaching kryzysowy, podstawy psychologii). Masz dostęp do specjalnej platformy e-learningowen na której umieszczone są wszystkie materiały szkoleniowe przez okres 12 miesięcy.

Internetowe spotkania live

Zostajesz objęty specjalną opieką w postaci 4 internetowych spotkań live, które będziemy odbywać w każdy wtorek sierpnia 2018. Będziesz mógł na bieżąco konsultować zdobytą wiedzę, zadawać pytania i zyskiwać motywację do dalszej nauki. Pierwsze spotkanie już 7 sierpnia 2018.

Po czym poznać, że jesteś osobą, która nadaje się na Coacha Kryzysowego™

To oczywiste, że nie każda osoba może stać się naprawdę dobrym i skutecznym Coachem Kryzysowym™… (aby dowiedzieć się więcej, obejrzy zamieszczony obok krótki materiał video).

Program Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego 

Wszystkie szkolenia są certyfikowane
i akredytowane przez Polskie
Towarzystwo Coachingu Kryzysowego.

4 Internetowe spotkania LIVE

 • W każdy wtorek sierpnia o godzinie 21.00 
 • Pierwsze spotkanie 7 sierpnia, dotyczące tego w jaki sposób zorganizować sobie naukę
 • Możliwość konsultowania i zadawania pytań dotyczących zdobywanej wiedzy na bieżąco
 • Motywacja i wsparcie w nauce
 • Mobilizacja by podejść do egzaminu po 3 miesiącach nauki

Moduł I: Wprowadzenie

 • Postawy coachingu – powtórka – o tym czym jest coaching, jaka jest struktura sesji oraz o podstawowych zasadach pracy z klientem.
 • Podstawy komunikacji i funkcjonowania człowieka
 • Podstawy psychologii osiągania celów
 • Poziomy funkcjonowania człowieka
 • Metamodel językowy

Moduł II: Psychologia Kryzysu

 • Czym jest kryzys, jak się objawia, z czym się wiąże, jak go rozpoznawać
 • Wstęp do diagnozy kryzysu: jakie są rodzaje, obszar i źródła kryzysów z którymi możesz mieć do czynienia w pracy z klientami
 • Co się dzieje w mózgu osoby przeżywającej kryzys i jakie różnice indywidualne szczególnie warto wziąć pod uwagę pracując z osobą w kryzysie
 • Jaka jest dynamika kryzysu i przez jakie etapy przechodzi osoba będąca w kryzysie
 • Wsparcie w kryzysie i jego rola
 • Praca z emocjami w kryzysie
 • Techniki i strategie pracy z klientem w kryzysie
 • Psychologia stresu – stres chroniczny a kryzys

Moduł III: Podstawy Interwencji Kryzysowej

 • Wstęp do interwencji kryzysowej
 • Podstawowe zasady interwencji kryzysowej
 • Po czym poznaje kryzys – wskaźniki fizjologicznych, emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych
 • Jak wygląda sposób pracy z klientem w zależności od etapu kryzysu na jakim jest
 • Jakie czynniki osobowościowe wpływają na sposób przechodzenia kryzysu
 • Modele interwencji kryzysowej
 • Struktura interwencji kryzysowej

Moduł IV: Coaching Kryzysowy

 • Podstawy interwencji kryzysowej w pracy coacha
 • Zasady, kompetencje i umiejętności w coachingu kryzysowym
 • Psychologia i struktura coachingu kryzysowego
 • Rodzaje interwencji
 • Pierwsze spotkanie z osobą w kryzysie, czego muszę się dowiedzieć, jakie informacje zebrać – schemat pracy
 • Jak wykorzystać kryzysy do rozwoju
 • Higiena pracy coacha z klientem w kryzysie
 • Materiały dodatkowe – psychoedukacja

Moduł V: Podstawy psychologii dla Coachów

 • Podstawy psychologii różnic idywidualnych
 • Podstawy psychologii osobowości
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychologii społecznej
 • Podstawy psychologii emocji i motywacji

Moduł BONUSOWY: Strategia MBE budowy biznesu coachingowego

 • Model BMY (Business Model You), czyli jak zaprojektować, zbudować i rozwijać lukratywny biznes coachingowy
 • Podstawowe prawa marketingu usług coachingowych
 • 5 kroków tworzenia biznesu eksperckiego
 • Skuteczne wykorzystanie marketingu internetowego
 • Marketing i sprzedaż w mediach społecznościowych (Facebook, LinkIn)

Egzamin i certyfikacja

Egzamin składa się z 4 części:

 • Test z wiedzy dotyczący coachingu kryzysowego
 • Test z wiedzy dotyczący podstaw psychologii
 • Esej na zadany temat
 • Analiza przypadku

Opinie o Akademii Coachingu Kryzysowego™

0
uczestników szkoleń stacjonarnych i on-line
0
coachów kryzysowych w procesie certyfikacji
0
certyfikowanych coachów kryzysowych
0
lat na rynku

Dlaczego warto zdobyć kom­pe­tencje i cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Unikalne, poszukiwane kompetencje

Jako coach kryzysowy  będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje.

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu kryzysowego. 

Unikalne możliwości rozwoju

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu kryzysowego, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych. 

W jaki sposób wziąć udział w Letniej Internetowej Akademii i zdobyć cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Każda osoba, która chce wziąć udział w Akademii oraz uzyskać stosowne certyfikaty
musi przejść przez proces składający się z trzech etapów.

Zgłoszenie udziału w Letniej Internetowej Akademii

Aby wziąć udział w II edycji Letniej Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego należy zgłosić swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz dokonując opłaty. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca. 

 

Udział w wymaganym cyklu szkoleń

Każdy uczestnik Letniej Internetowej Akademii, aby być dopuszczonym do procesu certyfikacji powinien ukończyć obowiązkowe szkolenie z Coachingu Kryzysowego na Akademii i kurs Podstawy Psychologii dla Coachów oraz posiadać zaświadczenie/certyfikat o odbytym kursie z Coachingu klasycznego.

 

Egzaminy oraz certyfikacja

Aby uzyskać certyfikat i akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań:

 • Zdanie egzaminu z coachingu kryzysowego (egzamin składający się z trzech części: test z wiedzy, esej oraz analiza przypadku)
 • Zdanie egzaminu testowego z podstaw psychologii
 • Przesłanie skanów stosownych dokumentów w zależności od wybranego stopnia certyfikacji
 • Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji możesz uzyskać TUTAJ

Rezerwacja miejsca na Letniej Akademii Coachingu Kryzysowego

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 31 lipca 2018. Letnia Akademia rusza od 1 sierpnia a pierwsze spotkanie live odbędzie się 7 sierpnia.

Aby dokonać rezerwacji miejsca wybierz najbardziej dogodną dla siebie opcję płatności (jednorazowo lub w 2 miesięcznych ratach), kliknij w przycisk “Rezerwacja miejsca…” i przejdź proces złożenia zamówienie i płatności.

W przypadku płatności ratalnej certyfikaty i zaświadczenia dot. ukończenia Akademii będą wydane po uiszczeniu wszystkich rat.

Cena obejmuje dostęp do platformy szkoleniowej na 12 miesięcy, 4 internetowych spotkań na żywo oraz cały proces egzaminacyjny, w tym wydanie certyfikatów.

Każda płatność potwierdzana jest fakturą VAT.

Płatność jednorazowa

870PLNjednorazowo
 • 4 internetowe spotkania na żywo
 • 12 miesięcy dostępu do platformy szkoleniowej

Płatność w 2 ratach miesięcznych (sierpień i wrzesień)

490PLNmiesięcznie
 • 4 internetowe spotkania na żywo
 • 12 miesięcy dostępu do platformy szkoleniowej