Kole­jny week­end z Coachingiem Kryzysowym za nami. Dzięku­je bard­zo uczest­nikom za ich obec­ność, dzie­le­nie się swo­ją wiedzą i prze­myśle­ni­a­mi oraz pozy­ty­wną atmos­ferę. To był bard­zo dobrze spęd­zony czas!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here