Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie Coachingu Kryzysowego™

XIV edycja Akademii Coachingu Kryzysowego™

Jak pomagać innym radzić sobie z kryzysem
i stać się cenionym, profesjonalnym i doskonale wynagradzanym coachem...

Zdobądź wiedzę i umiejętności dostępne do tej pory wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów!

PROMOCJA FIRST MINUTE! Bonus specjalny: bezpłatna wejściówka na 2-dniowe szkolenie stacjonarne "Coaching Kryzysowy" w Warszawie

Dlaczego pracując z drugim człowiekiem jako coach / mentor MUSISZ posiadać wiedzę na temat psychologii kryzysu oraz psychologii stresu?

Ponad 50% klientów zgłaszających się do coacha. to osoby w mniejszym lub większym kryzysie emocjonalnym!!!

BRAK WIEDZY O KRYZYSIE = > NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Dzisiejsze czasy sprawiają, że coraz większa liczba osób na pewnym etapie swojego życia przechodzi mniejszy lub większy kryzys emocjonalny. 

Z tego powodu coraz częściej na sesje do coachów, trenerów rozwoju osobistego i szkoleniowców trafiają klienci w kryzysie. Nie otrzymują oni jednak adekwatnej pomocy, ponieważ praca z takim klientem diametralnie różni się od pracy ze “zwykłym klientem”.

W przypadku osoby w kryzysie zwykły proces coachingowy NIE JEST skuteczny, a czasami bywa wręcz szkodliwy. 

Wynika to z tego, że taka osoba nie ma pełnego dostępu do swoich zasobów, a wszelkie próby aktywowania ich kończą się porażką!

Coachowie, trenerzy i szkoleniowcy często przypinają takiej osobie łatkę “trudnego” klienta – zrzucając przy tym na niego całą odpowiedzialność. Tego typu zachowanie wynika niestety z braku wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

NIEODPOWIEDNIE NARZĘDZIA => BRAK EFEKTÓW

Posługiwanie się tradycyjnymi narzędziami coachingowymi w pracy z klientem w kryzysie przypomina próbę nauki w tenisa kogoś, kto ma złamaną rękę.

Nie ważne jak wielki potencjał ma uczeń i jak dobry jest trener – to po prostu nie może się udać. Na szczęście za równo uczeń jak i trener od razu są w stanie zauważyć, że z ręką jest coś nie tak.

W przypadku osoby w kryzysie nie jest to jednak takie oczywiste. Bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi coach, trener lub szkoleniowiec nie jest w stanie stwierdzić, czy dana osoba przeżywa kryzys, czy też nie.

Brak prawidłowej diagnozy może doprowadzić do sytuacji, w której taka osoba będzie próbowała “nauczyć grać w tenisa kogoś, kto ma złamaną rękę”.

Tradycyjne metody pracy pogorszą jedynie stan tej osoby. Doprowadzą do sytuacji, w której oprócz przeżywanego kryzysu będzie dodatkowo obwiniać się brakiem jakichkolwiek postępów.

BRAK EFEKTÓW = > BRAK KLIENTÓW => KONIEC KARIERY COACHA

Brak oczekiwanych efektów rodzi frustrację i niezadowolenie zarówno u klienta jak i coacha. Generuje dodatkowy i – często – wypalający zawodowo i biznesowo stres.

Coachowie, których klienci nie osiągają oczekiwanych wyników nie tylko nie polecają ich usług, ale korzystając z internetu (media społecznościowe) wręcz odradzają korzystania z oferty takiego coacha.

To z kolei powoduje brak klientów, a potem zastój i regres w biznesie / karierze coacha. W takiej sytuacji, po kolejnych nieudanych próbach reanimacji biznesu coach porzuca bezpowrotnie aktywność coachingową.

Jak stać się prawdziwie skutecznym coachem działającym
na dochodowym i pozbawionym konkurencji rynku?

Krok 1

Zdobądź unikalne kompetencje

Jako coach kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posiadał  lub posi­adała unikalne 
i bardzo poszuki­wane 
na rynku kom­pe­tencje

Krok 2

Zdobądź w Akademii dodatkową wiedzę

W ramach Akademii zdobędziesz wiedzę także w zakresie psychologii stresu, psychologii zmiany, psychologii osiągania celów oraz strategii budowania biznesu coachingowego. 

Dowiesz się w jaki praktyczny sposób budować na rynku karierę / biznes eksperta w zakresie pracy z kryzysem i stresem 

Krok 3

Wykorzystaj przewagę rynkową

Unikalne i poszukiwane na rynku kompetencje pozwalają na rozwijanie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego.
Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu kryzysowego.

W jaki sposób Akademia pozwala na wykonanie powyższych 3 kroków?

3 Filary Akademii Coachingu Kryzysowego

W ramach Akademii otrzymujesz kompletny program szkoleniowy pozwalający zdobyć wiedzę oraz praktycznie kompetencje nie tylko w zakresie pracy z kryzysem, ale także podstaw psychologii oraz sprawdzonych i skutecznych strategii rozwijania dochodowego biznesu coachingowego

Praca z celami i kryzysem - kompetencje
Coacha Kryzysowego™

Zdobędziesz kompletną, unikalną, teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie pracy z klientem w lekkim oraz średnim kryzysie emocjonalnym (psychologia kryzysu, podstawy interwencji kryzysowej, coaching klasyczny i kryzysowy, itp.).

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Podstawy Psychologii
dla Coachów Kryzysowych™

Jeśli nie jesteś psychologiem, to będziesz miał lub miała możliwość wzięcia udziału i ukończenia szkolenie on-line w zakresie podstaw psychologii osobowości, psychologii rozwoju, różnic indywidualnych, społecznej, emocji i motywacji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Strategia MBE ™- budowanie dochodowego biznesu coachingowego

Poznasz i nauczysz się stosować sprawdzone, skuteczne i gotowe wzorce budowania dochodowego biznesu coachingowego uwzględniające specyfikę rynku polskiego oparte na nowoczesnym marketingu internetowym oraz działaniach off-line.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Opinie o Akademii...

Jak wygląda zdobywanie wiedzy w Akademii?

Całość nauki odbywa się na naszej platformie e-learningowej. To oznacza, że mając dostęp do internetu możesz zdobywać wiedzę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiadającej Ci porze.

DODATKOWO możesz skorzystać z 2-dniowego szkolenia (warsztaty) stacjonarnego, które otrzymujesz jako bonus. Termin szkolenia to 23 - 24 marca (Warszawa)

Zobacz jak wygląda nasza platforma szkoleniowa

Każdy uczestnik Akademii otrzymuje dostęp do platformy na okres 12 miesięcy.

Jaką wiedzę i kompetencje zdobędziesz na platformie oraz w trakcie 2-dniowego szkolenia stacjonarnego?

W skład Akademii wchodzi ponad 40 godzin materiałów wideo oraz ponad 30 materiałów tekstowych w formie prezentacji i artykułów, dzięki którym między innymi:

 • zrozumiesz, czym są kryzysy emocjonalne, jakie są ich rodzaje i źródła oraz w jaki sposób coach kryzysowy może pomóc osobie przeżywającej umiarkowany lub lekki kryzys.
 • dostaniesz rozbudowaną listę wskaźników pozwalających nie tylko określić występowanie kryzysu, ale również jego natężenie i głębokość, dzięki czemu łatwiej będziesz mogła dostosować swoje metody pracy do konkretnego klienta,
 • dowiesz się, jaka jest różnica między przebiegiem kryzysu ostrego i chronicznego oraz od czego powinno się zacząć pracę z nimi,
 • odkryjesz przez jakie konkretne etapy przechodzi osoba w kryzysie oraz co takiego charakteryzuje każdy z etapów, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, czego spodziewać możesz się spodziewać podczas kolejnych sesji,
 • poznasz również dokładną strukturę procesu coachingu kryzysowego (m.in jak krok po kroku powinno wyglądać pierwsze spotkanie z osobą w kryzysie, jak przeprowadzić wywiad diagnostyczny, jaka jest rola wsparcia emocjonalnego i jak odpowiednio je wykorzystywać oraz jak pracować z samymi emocjami pojawiającymi się w trakcie kryzysu),
 • dostaniesz też od nas arsenał technik i strategii pracy z klientem w kryzysie, takich jak np metoda pracy z emocjami poprzez zmianę przekonań czy formularz oceny selektywnej , które regularnie będziesz wykorzystywać podczas sesji ze swoimi klientami, a nawet w życiu prywatnym,
 • dowiesz się również, jak wykorzystywać kryzysu do rozwoju – wbrew temu, co sądzi wiele osób, kryzysy emocjonalne mogą doprowadzić do szeregu pozytywnych zmian w naszym życiu, jeżeli w trakcie ich trwania osoba go przeżywająca otrzyma odpowiednie wsparcie,
 • nauczysz się też dbać o własne zdrowie psychiczne – praca z drugim człowiekiem potrafi być obciążająca emocjonalnie, dlatego musisz umieć zadbać o higienę pracy oraz odpowiednie nawyki

Warunki wstępne, egzaminy i certyfikacja w Akademii

Aby wziąć udział w Akademii musisz spełniać dwa warunki wstępne:

- musisz posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe
- musisz być coachem certyfikowanym przez uznaną organizację / instytucję

Jeśli nie jesteś psychologiem / psychoterapeutą będziesz musiał lub musiała zaliczyć moduł "Podstawy Psychologii dla coachów" dostępny w ramach Akademii. Zaliczenie odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru na naszej platformie e-learningowej.

Absolwenci Akademii mogą otrzymać:

Certyfikację I stopnia i wpis na listę coachów kryzysowych po spełnieniu poniższych wymagań: 

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie),
 • po zakończeniu szkolenia przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • zaliczenie egzaminu Podstawy Psychologii dla Coachów, który dostępny jest w ramach Akademii lub przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu

Akredytację i certyfikację oraz wpis na listę coachów kryzysowych (certyfikacja II stopnia):

Absolwenci szkolenia posiadający udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS) mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
 • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu
 • przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów 
 • podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS

W jaki sposób dokonać rezerwacji w Akademii?

Jeśli spełniasz warunki wstępne (wykształcenie wyższe lub licencjat oraz posiadanie certyfikatu coacha możesz dokonać rezerwacji miejsca klikając w przycisk poniżej.

Zgłoszenie do Akademia Coachingu Kryzysowego (XIV edycja)

PLN4970
PLN 1970 brutto (zawiera podatek VAT)
 • 12 miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej
 • Bonus I: 2-dniowe szkolenie stacjonarne "Coaching Kryzysowy" (Warszawa: 23-24 marca 2019)
 • bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do ACK)
 • 40 godzin materiałów wideo
 • 30 materiałów tekstowych
 • Bonus II: Kurs Online: Podstawy Psychologii Dla Coachów (Wartość: 1997zł)
 • Bonus III: Kurs Online: Strategia MBE rozwoju coachingowego (Wartość: 997zł)

Pin It on Pinterest

Share This