Dlaczego warto wziąć udział w Akademii? 

Otrzymujesz unikalne i spradzone w praktyce połączenie dwóch sfer,
maksymalizujące rozwojowy, biznesowy i finansowy sukces na rynku.

Kompetencje Coacha Kryzysowego™

Kompletna teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie pracy z klientem w kryzysie emocjonalnym (psychologia kryzysu, podstawy interwencji kryzysowej, coaching klasyczny i kryzysowy, itp.).

Strategia biznesowa MBE™

Sprawdzone, skuteczne i gotowe wzorce budowania biznesu coachingowego uwzględniające specyfikę rynku polskiego oparte na nowoczesnym marketingu internetowym oraz działaniach off-line.

4 Filary Akademii Coachingu Kryzysowego™

Akademia Coachingu Kryzysowego™ to kompletny program szkoleniowy pozwalający zdobyć wiedzę oraz praktycznie kompetencje nie tylko w zakresie pracy z kryzysem, ale także podstaw psychologii oraz sprawdzonych i skutecznych strategii rozwijania biznesu coachingowego

Coaching
Klasyczny

3-dniowe warsztaty dla osób nie posiadających certyfikatu coacha.

3-dniowe, certyfikowane warsztaty dla osób, nie posiadających certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie coachingu klasycznego.

Coaching
Kryzysowy™

3-dniowe szkolenie stacjonarne oraz szkolenie on-line
(do wyboru)

3-dniowe szkolenie stacjonarne oraz szkolenie on-line (e-learning dla osób, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym)

Podstawy
Psychologii

Szkolenie on-line na platformie e-learningowej.

Szkolenie on-line w zakresie podstaw psychologii osobowości, psychologii rozwoju, różnic indywidualnych, społecznej, emocji i motywacji.

Strategia rozwijania biznesu

2 dniowe szkolenie stacjonarne oraz szkolenie on-line na platformie e-learninogwej

2 dniowe szkolenie stacjonarne ze strategie MBE™ budowania lukratywnego biznesu coachingowego oraz szkolenie w formie on-line

 

Łącznie 8 dni szkoleniowych (trzy zjazdy)  oraz 12-miesięczny dostęp do platformy zawierającej szkolenia w wersji on-line.

Dlaczego warto zostać Coachem Kryzysowym™, czyli jak stać się cenionym, poszukiwanym i bardzo dobrze wynagradzanym coachem?

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru: „Jak stać się cenionym, poszukiwanym i bardzo dobrze wynagradzanym coachem?” z którego dowiesz się m.in. dlaczego Coachowie Kryzysowi są jednymi z najlepiej wynagradzanych specjalistów na rynku usług coachingowych.

Po czym poznać, że jesteś osobą, która nadaje się na Coacha Kryzysowego™

To oczywiste, że nie każda osoba może stać się naprawdę dobrym i skutecznym Coachem Kryzysowym™… (aby dowiedzieć się więcej, obejrzy zamieszczony obok krótki materiał video).

Program Akademii Coachingu Kryzysowego

NOWOŚĆ! AKADEMIA „SZYTA NA MIARĘ” – SAMODZIELNIE SKOMPONUJ SWOJE MODUŁY

Każdy uczestnik ma możliwość samodzielnego wybrania modułów w których che wziąć udział i tym samym skomponowania indywidualnego programu Akademii w 100% dopasowanego do siebie. 

Możesz zatem wziąć udział we wszystkich modułach, wykupując dostęp do całej Akademii lub wybrać dostęp do pojedynczych modułów. 

Wszystkie szkolenia są certyfikowane
i akredytowane przez Polskie
Towarzystwo Coachingu Kryzysowego.

Moduł I: Coaching Klasyczny

3-dniowe warsztaty stacjonarne.

Termin: 22-24 września 2017 r., Warszawa

3-dniowe warsztaty stacjonarne (w Warszawie) dla osób, które nie ukończyły żadnego szkolenia w zakresie coachingu klasycznego.
Uczestnicy Akademii, którzy posiadają dokument (zaświadczenie, certyfikat, itp.) potwierdzający ukończenie takiego szkolenia nie są zobowiązane do udziału w tych warsztatach.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł II: Coaching Kryzysowy™

3-dniowe warsztaty stacjonarne lub szkolenie on-line (do wyboru)

Termin: 27-29 października 2017 r., Warszawa

3-dniowe szkolenie stacjonarne w postaci seminarium oraz warsztatów (+szkolenie on-line). Osoby, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym mogą ukończyć szkolenie on-line na naszej platformie e-learningowej.  Dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie otrzymują wszyscy uczestnicy Akademii (na okres 12 miesięcy).

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł III: Podstawy psychologii dla Coachów

Szkolenie internetowe na naszej platformie szkoleniowej.

Internetowe szkolenie przeznaczone (i obowiązkowe) dla osób, które nie posiadają formalnego wykształcenia psychologicznego (lub równoważnego).
Obejmuje ono wiedzę w zakresie: podstaw psychologii osobowości, emocji i motywacji, rozwojowej, społecznej oraz różnic indywidualnych.
Uczestnicy Akademii otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych na naszej platformie e-learningowej.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł IV: Strategia MBE™ rozwoju biznesu coachingowego

2-dniowe warsztaty stacjonarne i/lub szkolenie on-line

Termin: 18-19 listopada 2017 r., Warszawa

Unikalne, jedyne w Polsce, 2-dniowe, bardzo intensywne warsztaty (oraz dodatkowe szkolenie on-line), których celem jest nauczenie uczestników Akademii skutecznych strategii rozwijania biznesu coachingowego w oparciu o model BMY oraz strategię budowania biznesu eksperckiego przy pomocy narzędzi intrenetowych. 

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Zobacz jak wygląda platforma szkoleniowa

Na krótkim nagraniu możesz zobaczyć jak wygląda od środka platforma e-learningowa Akademii Coachingu Kryzysowego do której otrzymujesz dostęp na 12 miesięcy.

Opinie o Akademii Coachingu Kryzysowego™

0
uczestników szkoleń stacjonarnych i on-line
0
coachów kryzysowych w procesie certyfikacji
0
certyfikowanych coachów kryzysowych
0
lat na rynku

„Szkolenia w ramach Akademii Coachingu Kryzysowego przerosły moje oczekiwania. Wiedza, którą zdobyłam wzbogaciła mnie jako coacha,  o szersze spojrzenie na sytuacje moich klientów i zwróciła  szczególną uwagę na prawidłową diagnozę osób z którymi pracuję.”

Anna Rosiak

„Każdemu coachowi rekomenduję szkolenie z zakresu Coachingu Kryzysowego. Jest ono wypełnione merytoryczną wiedzą bazującą na wynikach badań naukowych, a także wieloma praktycznymi ćwiczeniami. Znacząco poszerza wiedzę o człowieku w sytuacjach kryzysowych oraz o metodach pracy z nim.”

Małgorzata Kołodziejczak

„Udział w Akademii Coachingu Kryzysowego uważam za najlepiej zainwestowane środki. Zdobyłam ogromną wiedzę z obszaru kryzysów, tego jak wpływają na życie, co się dzieje z człowiekiem a w szczególności z jego mózgiem. Odkryłam swoją pasję, która stała się moją nową drogą zawodową.”

Iwona Dąbrowska

„Akademia Coachingu Kryzysowego powinna według mnie obowiązkowo znaleźć się na liście szkoleń każdego coacha. Jest to bardzo rozwijające, niezwykle ciekawe i doskonale poprowadzone szkolenie, które „otwiera oczy” na aspekty, których tradycyjny coaching nie dotyka, a przez które często bywa nieskuteczny. „

Sylwia Słotwińska-Karaś

„Udzial w Akdemii był dla mnie bardzo cenny. Dowiedzialam się czym jest kryzys, jakie są jego przyczyny, rodzje, typy. Dowiedzialam się jak rozpoznawać kryzys – i po części sama taki kryzys u siebie dostrzegłam, rozpoznałam etapy kryzysu, który przeżywałam i przechodziłam etapy wychodzenia z kryzysu. Sposób prowadzenia zajęć – treści, prezentacja materiału, język – oceniam jak REWELACYJNY. Bardzo przyjazny, zyczliwy, jednocześnie bardzo bogaty merytorycznie i dający dużo wiedzy.”

Maria Czarnecka

Dlaczego warto zdobyć kom­pe­tencje i cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Unikalne, poszukiwane kompetencje

Jako coach kryzysowy  będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje.

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu kryzysowego. 

Unikalne możliwości rozwoju

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu kryzysowego, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych. 

W jaki sposób wziąć udział w Akademii, zdobyć kom­pe­tencje
oraz cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego i Coacha Kryzysowego
w biznesie?

Każda osoba, która chce wziąć udział w Akademii oraz uzyskać stosowne certyfikaty
musi przejść przez proces składający się z trzech etapów.

Zgłoszenie udziału w Akademii

Aby zgłosić swój udział w najbliższej edycji Akademii należy skorzystać z przycisku znajdującego się poniżej.

Masz możliwość samodzielnego skomponowania Akademii, tak by była dopasowana do Ciebie. Możesz zatem wziąć udział we wszystkich modułach lub wybrać tylko te które Cię interesują.

Pamiętaj, jednak że aby zdobyć certyfikat Coacha Kryzysowego musisz spełnić określone warunki, dlatego:

Jeśli jesteś już coachem i nie chcesz brać udziału w module „Coaching Klasyczny” będziemy wymagali przesłania do nas skanu certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia w zakresie coachingu.

Jeśli jesteś psychologiem / psychoterapeutą i nie chcesz brać udział w module „Podstawy psychologii dla coachów” będziemy wymagali przesłania skanu dyplomu poświadczającego wymagane wykształcenie w tym zakresie.

Zatem z modułów „Coaching Klasyczny” oraz „Podstawy Psychologii dla Coachów” i egzaminów je kończących zwolnione mogą być osoby, które posiadają wymagane przez nas zaświadczenia /dyplomy.

Udział w cyklu szkoleniowym

Każdy uczestnik Akademii, aby być dopuszczonym do procesu certyfikacji powinien obowiązkowo ukończyć moduł szkoleniowy Coaching Kryzysowy.

Moduł Coaching Kryzysowy dostępny jest zarówno w postaci szkolenia stacjonarnego jak i szkolenia internetowego (on-line) na naszej platformie szkoleniowej. Uczestnik Akademii może skorzystać z obu możliwości (zarówno ze szkolenia stacjonarnego jak i szkolenia on-line) lub tylko z jednej z nich.  

Moduł Coaching Klasyczny dostępny jest tylko w postaci 3-dniowego szkolenia stacjonarnego a moduł Podstawy Psychologii tylko w postaci szkolenia internetowego (on-line).

Moduł Strategia budowania biznesu dostępny jest zarówno w postaci szkolenia stacjonarnego jak i szkolenia internetowego (on-line).

Z modułów „Coaching Klasyczny” oraz „Podstawy Psychologii dla Coachów” i egzaminów je kończących zwolnione mogą być osoby, które posiadają wymagane przez nas zaświadczenia /dyplomy. Natomiast moduł Strategie Biznesowe dla Coachów nie są wymagane do procesu certyfikacji.

Egzaminy oraz certyfikacja

Aby uzyskać certyfikat i akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań.
Możliwe są trzy opcje:

  • uzyskanie zaświadczenia o odbyciu poszczególnych modułów szkoleniowych,
  • uzyskanie certyfikatu Coacha Kryzysowego (I stopnia)
  • uzyskanie certyfikatu Akredytowanego Coacha Kryzysowego (II stopnia)

Aby uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego w Biznesie należy ukończyć dodatkowe 2-dniowe szkolenie „Coaching Kryzysowy w biznesie”.

Aby dowiedzieć się wszystkiego o egzaminach i certyfikacji kliknij tutaj…
Rezerwacja miejsca i wysokość inwestycji- kliknij tutaj

Aktualności i artykuły

Jak ze sobą nie zwariować? O różnicach między kobietami i mężczyznami w przechodzeniu przełomu połowy życia oraz konsekwencjach jakie z tego wynikają

By |15 lutego 2019|Categories: Artykuły, Psychoedukacja, Psychologia kryzysu|Tags: , , , , , |

Ten artykuł będzie szczególnie ciekawy dla osób, które są w związku i aktualnie w wieku pomiędzy 35-45 lat (tzn. obie osoby z związku są w tym przedziale wiekowym). Przechodzicie bowiem podobne zmiany psychologiczne wynikające z [...]

Czy każda kobieta w wieku 35-45 lat przechodzi przełom połowy życia? Jak to może wyglądać: czy się obawiać, czy raczej traktować jako szansę na rozwój?

By |15 lutego 2019|Categories: Artykuły, Psychoedukacja|Tags: , , , |

Jesteś w wieku 35-45 lat? Czy słyszałaś o przełomie połowy życia? Odpowiadam na kilka pytań z nim związanych: Czy każda z nas musi go przechodzić? Jak to może wyglądać? Czy się go bać czy raczej [...]

Stres wcale nie musi być szkodliwy!

By |25 października 2018|Categories: Pozytywna psychologia stresu™|

Jaka myśl lub skojarzenie pojawia się w Twoje głowie, gdy słyszysz słowo „stres”? Zapewne nie jest to nic przyjemnego. Nie ma się co dziwić, powszechne jest bowiem przedstawianie stresu jako naszego wroga. Niemal na każdym krok [...]