Psychologia Sukcesu dla Coachów | Warsztaty

[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”16″ font_font=”Arial” font_color=”%23ffffff” font_spacing=”2″ font_shadow=”dark” bottom_padding=”15″]Akademia Coachingu Kryzysowego[/text_block]

Rozwojowa Psychologia Sukcesu, Zmiany i Osiągania Celów

[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”28″ font_font=”Arial” font_style=”bold” font_color=”%23ffffff” font_spacing=”2″ font_shadow=”dark” top_padding=”20″ bottom_padding=”0″]certyfikowane szkolenie dla coachów[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”22″ font_font=”Arial” font_style=”bold” font_color=”%23ffffff” font_spacing=”2″ font_shadow=”dark” top_padding=”20″ bottom_padding=”50″]Warszawa, 6 – 7 maja 2017 r.[/text_block]

DLACZEGO WARTO?

Każdy coach oprócz wiedzy nt. procesu coachingowego powinien posiadać wszechstronną wiedzę w zakresie psychologii zmiany, psychologii osiągnięć oraz psychologii sukcesu.

Zrozumienie podstawowych procesów odpowiedzialnych za skuteczną zmianę, konsekwentne działanie oraz osiąganie celów jest podstawą do skutecznej pracy z klientem, który takiej zmiany oczekuje.

Zdobyte umiejętności oraz kompetencje będą także przydatne w osobistym rozwoju coacha.

Wiedza przyswojona na warsztatach w sposób praktyczny, pozwoli także coachowi na przekazanie jej klientowi w fazie dzielenie się zasobami.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ SZKOLENIE? 

Poprowadzimy je w formie intensywnych warsztatów. Będziemy pracować na konkretnych celach uczestników szkolenia. Przejdziemy przez pełny proces pracy z celem:

 • od zrozumienia jakie reakcje wywołuje potencjalna zmiana w mózgu…
 • …poprzez prawidłowe sformułowanie i określenie celu,
 • pracę z przekonaniami i wartościami,
 • identyfikację ograniczających i wspierających cech osobowości, temperamentu, zasobów wewnętrznych (w tym nawyków),
 • przygotowanie planu,
 • na generowaniu motywacji, produktywności i wytrwałości kończąc

Certyfikacja

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat poświadczający uzyskanie specjalizacji w zakresie praktycznej psychologii osiągnięć, psychologii zmiany oraz psychologii osiągania celów.

[/text_block]

Podstawowe moduły szkolenia

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”] [/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

 • Neurobiologia sukcesu

  W jaki sposób mózg reaguje na pożądaną zmianę w życiu? Dlaczego tak często sabotuje osiąganie celów? Jakie obszary w mózgu odpowiadają, za motywację, wytrwałość, siłę woli i w jaki sposób “nakłonić” te obszary do współpracy? Jak prawidłowo wspierać mózg w działaniach zmierzających do skutecznej realizacji celów? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w trakcie szkolenia.

 • Psychologia zmiany i osiągnięć

  Dlaczego, tak często, pożądana zmiana przychodzi tak trudno? W jaki sposób zaplanować zmianę oraz wspierać siebie i innych w drodze do zmiany? Jak powinna wyglądać prawidłowa i skuteczna praca z oporem, brakiem motywacji i wytrwałości? Jak skutecznie kreować wizję, jako narzędzia kreującego motywację oraz wytrwałość w działaniach? Kiedy i w jakich okolicznościach i w jaki sposób warto “odpuścić” i zrezygnować ze zmiany?

 • Motywacja, wytrwałość, siła woli

  Czym jest motywacja? Czym motywacja różni się od wytrwałości i siły woli? W jaki sposób generować i utrzymać motywację i wytrwałość?

  Metody błyskawicznej motywacji. Efektywność (produktywność) w działaniach. W jaki sposób przestać odkładać na później? Ja radzić sobie z czynnikami (zewnętrznymi i wewnętrznymi) zakłócającymi wytrwałość w dążeniu do celu?

 • Psychologia nawyków

  Nawyki decydują o całym naszym życiu. O jego jakości i wartości. Czym zatem jest nawyk?
  Prawda i mity na temat nawyków? Jak skutecznie zmieniać nawyki ograniczające? Jak skutecznie wprowadzać nawyki wspierające? W jaki sposób identyfikować nawyki?

  Struktura nawyku i jej zmiana. Strategia mininawyków. Nawyk sukcesu vs nawyk porażki.

 • Pozytywna psychologia porażki

  Czy prawdą jest że za każdym kryzysem, każdą porażką kryje się sukces? W jaki sposób kryzys i porażkę wykorzystywać w drodze do osiągania celów? Dlaczego niektórych porażka napędza i motywuje, a innych blokuje i uniemożliwia kontynuowanie działań? Kiedy niepowodzenie jest tak naprawdę sukcesem?  Jak radzić sobie ze stresem związanym z porażkami?

 • Psychologia szczęścia

  Czym jest szczęście i dlaczego jest podstawą sukcesów w życiu? W jaki sposób identyfikować poziom odczuwanego szczęścia i jakie działania wykonywać, aby skutecznie podnosić ten poziom? Mity nt. szczęścia, które sabotują życie.

  Podstawowe strategie szczęśliwego życia.

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Organizacja i harmonogram szkolenia / warsztatów

[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”20″ font_font=”Lucida”]3-dniowe szkolenie ma formę intensywnych warsztatów. Uczestnicy będą pracować z konkretnymi, swoimi celami. Znaczna część ćwiczeń będzie miała formę coachingową. [/text_block]
— SPACER —

Harmonogram szkolenia

 • dzień pierwszy: godz. 10:00 – 19:00
 • dzień drugi: godz. 9:00 – 18:00

W ramach szkolenia gwarantujemy:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • napoje, kruche ciastka w trakcie przerw kawowych
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”16″ font_font=”Lucida”]Każdego dnia przewidziana jest przerwa 1 godzinna lunchowa.[/text_block]

Terminy i miejsce szkolenia

 • Warszawa: 6 – 7 maja 2017 r.
 • Miejsce szkolenia podane w pierwszych dniach kwietnia

Wysokość inwestycji i rezerwacja miejsca

 • Wysokość inwestycji: 970 PLN (brutto – z 23% podatkiem VAT)
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia ilość miejsc jest ograniczona do 12

Kliknij tutaj aby dokonać rezerwacji miejsca

— SPACER —

Szkolenie prowadzą:

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ font_style=”normal” font_color=”%23ffffff” font_spacing=”1″ font_shadow=”dark” top_padding=”0″]Piotr M. Łabuz[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23ffffff”]Psycholog sukcesu, certyfikowany coach, trener rozwoju osobowości, doktorant SWPS w Warszawie, akredytowany interwent kryzysowy. Przedsiębiorca z ponad 27 letnim stażem w biznesie.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ font_style=”normal” font_color=”%23ffffff” font_spacing=”1″ font_shadow=”dark”]Elżbieta Kluska-Łabuz[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23ffffff”]Psycholog, certyfikowany trener, interwent i coach kryzysowy, doktorantka SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie oraz w psychoedukacji z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.[/text_block]