Akademia Coachingu Kryzysowego™ | O nas

/Akademia Coachingu Kryzysowego™ | O nas
Akademia Coachingu Kryzysowego™ | O nas 2017-10-24T11:53:56+00:00

Naszą misją jest dzielenie się wiedzą na temat kryzysu. Uświadamianie ludziom, że kryzysy są czymś powszechnym, co może spotkać każdego z nas w dowolnym etapie życia, że są stanem przejściowym (o ile z nimi pracujemy) który na jakiś czas wybija nas z naturalnej równowagi. Nie jest to jednak stan chorobowy ani zaburzenie – i jeśli tylko z nim pracujemy to nie dość, że wracamy do swojej naturalnej równowagi to jeszcze nie jednokrotnie rozwijamy się i  wzbogacamy, gdyż kryzysy życiowe są nośnikiem ogromnego potencjału rozwojowego.

Coaching kryzysowy jest unikatowym podejściem do pracy z klientem w kryzysie, który łączy w sobie dwa elementy: interwencję kryzysową oraz coaching. 

Metoda ta powstała z inspiracji rozwoju tego nurtu w USA oraz pasji do psychologii, dostrzeżeniu potrzeby uzupełniania wiedzy coachów na temat kryzysu (gdyż do ich gabinetów często trafiają osoby z problemem i nie rzadko z kryzysem) i chęci wykorzystania potencjału rozwojowego jaki w kryzysie tkwi, co umożliwia praca metodami coachingowymi.

Informacje podstawowe

Za zawartość merytoryczną serwisu oraz szkolenia w zakresie coachingu kryzysowego odpowiadają twórcy metody Coaching Kryzysowy™ w Polsce:

Wszystkie proponowane szkolenia są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego.

 

Podmiotem formalnie odpowiadającym za szkolenia jest:

NewInsight Elżbieta Kluska-Łabuz
00–140 Warszawa, Al. Solidarności 115 lok. 2

NIP: 6811991246 – REGON: 361473339 
Nr konta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943

Eksperci i twórcy metody Coaching Kryzysowy™ w Polsce

Piotr M. Łabuz
Moją pasją jest psychologia (przede wszystkim w jej praktycznym wymiarze).  Pasję tę – w szczególności – w pracy z ludźmi jako coach, szkoleniowiec oraz jako interwent kryzysowy oraz coach kryzysowy.

Jestem absolwentem SWPS, gdzie w ramach studiów na wydziale psychologii ukończyłem m.in. specjalizację interwencja kryzysowa (w tym zakresie ukończyłem także studia podyplomowe). Sfera moich naukowych zainteresowań to przede wszystkim przełom połowy życia oraz psychologia szczęścia.

Jestem współtwórcą modelu Coaching Kryzysowy™, który powstał w oparciu o połączenie coachingu klasycznego z elementami interwencji kryzysowej.

Jako coach (ponad 1000 godzin praktyki), łączę wiedzę i doświadczenie psychologa i interwenta kryzysowego z ponad 20 letnią praktyką w prowadzeniu biznesu.

Ukończyłem kurs Coachwise Equiped w Coaching Center w Warszawie, jestem członkiem Interneational Coach Federation (aktualnie w trakcie akredytacji ICF).

Od ponad 20 lat prowadzę szkolenia w zakresie:

  • głębokiej zmiany osobistej,
  • psychologii sukcesu i psychologii szczęścia
  • coachingu kryzysowego

Jako wykładowca, przez wiele lat prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych „Interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego.

Obecnie zajmuję się przede wszystkim pracą nad modelem zrównoważonego i szczęśliwego życia Well-Life™ oraz marketingiem społecznościowym.

dr Elżbieta Kluska-Łabuz
Przede wszystkim jestem psychologiem. Psychologia fascynuje mnie i pociąga od ponad 10 lat. 

Specjalizuję się w pracy z osobami w kryzysie. Pomagam ludziom wychodzić z kryzysów i odzyskiwać równowagę, harmonię , wewnętrzny spokój, energię i moc, które zostały utracone w wyniku problemów, trudności i kryzysów emocjonalnych.

Prowadzę indywidualne poradnictwo kryzysowe (interwencja kryzysowa i coaching kryzysowy) oraz psychoedukację z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych w formie szkoleń, warsztatów, seminariów, webinarów i szkoleń online.

W pracy z klientami indywidualnymi wykorzystuję szeroki zakres testów psychologicznych.

Jestem współtwórcą modelu Coaching Kryzysowy™, który powstał w oparciu o połączenie coachingu klasycznego z elementami interwencji kryzysowej. Jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego.

Moja praktyka poparta jest zdobyciem wiedzy i umiejętności potwierdzonych następującymi certyfikatami:

  • Coach kryzysowy. Posiadam certyfikat Pure Mind Coaching (I i II stopień) oraz ukończyłam kurs specjalizacyjny – coacha kryzysowego – honorowany certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego.
  • Interwent kryzysowy. Ukończyłam dwu semestralne studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
  • Trener biznesu i rozwoju osobistego. Ukończyłam Pierwszym Studium Trenerów, Psychologii Biznesu i Coachingu w Warszawie (roczny kurs).
  • Kurs RTZ I (Racjonalna Terapia Zachowania). Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków.

W pracy naukowej zaj­muję się psy­chologią rozwoju człowieka w cyklu życia, szczegól­nie okre­sem związanym z przełomem połowy życia, psychologią kryzysu i zmiany oraz uwarunkowaniami rozwoju osobowości dojrzałej. Posi­adam doświad­czenia w pracy w środowisku aka­demickim. Jestem autorką badań i pub­likacji naukowych z zakresu psy­chologii.

Pin It on Pinterest

Share This