NOWE Zasady Akredytacji i Certyfikacji

Nowe zasady akredytacji i certyfikacji obowiązują wszystkie osoby, które rozpoczęły Akademię Coachingu Kryzysowego po czerwcu 2016 roku.

Aby uzyskać certyfikat i akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Istnieją trzy opcje do wyboru przez uczestnika Akademii. Każda z opcji ma określone wymagania opisane poniżej:

Opcja I
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Coaching Kryzysowy 

Ten etap dostępny jest dla każdego uczestnika szkolenia, gdyż udział w szkoleniu może wziąć każda osoba, która chce zdobyć wiedzę nt. coachingu kryzysowego. Nie jest potrzebne spełnienie żadnych warunków wstępnych.

Jedynym warunkiem uzyskania zaświadczenia jest:

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego) link do szkolenia kliknij tutaj
 • Zdanie egzaminu końcowego:
  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
  • wykonanie analizy przypadku

UWAGA: Zaświadczenie nie uprawnia do tytułowania się ‚coachem kryzysowy’, a jedynie zaświadcza, że osoba brała udział w takim szkoleniu i zdobyła na nim wiedzę z coachingu kryzysowego.

Opcja II
Certyfikacja I stopnia (certyfikat Coacha Kryzysowego) i wpis na listę Coachów Kryzysowych

Aby uzyskać certyfikat I stopnia należy spełnić poniższe warunki:

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego) link do szkolenia: kliknij tutaj
 • Zdanie egzaminu końcowego składającego się z trzech części:
  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
  • wykonanie analizy przypadku
 • Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i/lub posiadanej akredytacji/certyfikacji w zakresie coachingu
 • Posiadanie udokumentowanego wykształcenia (jedna z poniższych opcji):
  – dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia lub psychiatria;

  – dyplom psychoterapeuty;
  – dyplom studiów podyplomowych z interwencji kryzysowej lub psychotraumatologii;
  – dyplom ukończenia pedagogiki lub resocjalizacji (warunek, konieczność przystąpienia do egzaminu z postaw psychologii i pozytywne zaliczenie go);
  – ukończenie kursu Podstawy Psychologii (zdobycie 100 pkt.) szczegóły TUTAJ

UWAGA: Osoby, które nie są absolwentami żadnego szkolenia coachingowego zapraszamy na 2-dniowe szkolenie Coaching Klasyczny (Pure Mind Coaching), które pozwala zdobyć niezbędne kwalifikacje oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia coachingowego.
Szczegółowe informacje nt. tego szkolenia zamieściliśmy TUTAJ.

Opcja III 
Certyfikacja II stopnia z Akredytacją Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego (certyfikat: Akredytowany Coach Kryzysowy) i wpis na listę akredytowanych Coachów Kryzysowych

Aby uzyskać certyfikację II stopnia należy spełnić poniższe warunki:

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego) link do szkolenia kliknij tutaj
 • Zdanie egzaminu końcowego składającego się z trzech części:
  • test teoretyczny – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
  • wykonanie analizy przypadku
 • Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i/lub posiadanej akredytacji/certyfikacji w zakresie coachingu
 • Posiadanie udokumentowanego wykształcenia (jedna z poniższych opcji):
  – dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia lub psychiatria;

  – dyplom psychoterapeuty; 
  – dyplom studiów podyplomowych z interwencji kryzysowej lub psychotraumatologii;
  – dyplom ukończenia pedagogiki lub resocjalizacji (warunek, konieczność przystąpienia do egzaminu z postaw psychologii i pozytywne zaliczenie go)
 • Udokumentowanie praktyki coachingowej w wymiarze min. 20 godzin pracy z klientem 

 

UWAGA dla osób korzystających z opcji ratalnej!! Każdy z Certyfikatów wydawany jest dopiero w momencie uregulowania wszystkich należnych płatności.