Kurs Podstawy Psychologii


Różnice indywidualne

Dlaczego warto wziąć udział w kursie Podstawy Psychologii?

Zaliczenie kursu Podstawy Psychologii w wymiarze zdobycia 100 pkt. uprawnia do starania się o certyfikat Coacha Kryzysowego.

Więcej informacji o nowych zasadach certyfikacji i akredytacji TUTAJ.

Kurs Podstawy Psychologii, został stworzony z myślą o tym by absolwenci Akademii Coachingu Kryzysowego, mogli jeszcze bardziej zgłębić i poszerzyć swoją wiedzę z psychologii a dzięki temu jeszcze skuteczniej pomagać swoim klientom. 

Organizacja kursu

Kurs Podstawy Psychologii, składa się z 5 modułów. Każdy moduł wprowadza w podstawy jednego z obszarów psychologii, istotnych dla jeszcze lepszej pracy z osobą w kryzysie.

Każdy moduł realizowany jest w formie 1-dniowego szkolenia stacjonarnego w modelu wykładowo-warsztatowym. 

Można wziąć udział w całym Kursie Podstawy Psychologii (wszystkie 5 modułów), bądź wybrać dla siebie określone moduły, jeżeli wiedzę z pozostałych już posiadasz (np. poprzesz udział w studiach podyplomowych) i pozytywnie zdasz z nich egzamin. 

Przebieg Kursu Podstawy Psychologii

.

Moduł 1

Termin szkolenia: 28 styczeń 2017 rok (sobota), godz. 10.00-18.00

Zaliczenie modułu następuje poprzesz udział w szkoleniu i/lub zdanie testu z wiedzy za który uzyskuje się 20 pkt.

.

Moduł 2

Termin szkolenia: 29 styczeń 2017 rok (niedziela), godz. 10.00-18.00

Zaliczenie modułu następuje poprzesz udział w szkoleniu i/lub zdanie testu z wiedzy za który uzyskuje się 20 pkt.

.

Moduł 3

Termin szkolenia: 25 luty 2017 rok (sobota), godz. 10.00-18.00

Zaliczenie modułu następuje poprzesz udział w szkoleniu i/lub zdanie testu z wiedzy za który uzyskuje się 20 pkt.

.

Moduł 4

Termin szkolenia: 26 styczeń 2017 rok (niedziela), godz. 10.00-18.00

Zaliczenie modułu następuje poprzesz udział w szkoleniu i/lub zdanie testu z wiedzy za który uzyskuje się 20 pkt.

.

Moduł V

Termin szkolenia: szkolenie dostępne on-line

Zaliczenie modułu następuje poprzesz udział w szkoleniu i/lub zdanie testu z wiedzy za który uzyskuje się 20 pkt.

.

Eksperci prowadzący kurs

p4Piotr Łabuz – psycholog (doktorant Uniwersytetu SWPS), certyfikowany i akredytowany (PTPT) coach kryzysowy, interwent kryzysowy z wieloletnim doświadczeniem. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego. Prowadzi zajęcia w zakresie coachingu kryzysowego na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

euraxess2_2_2Elżbieta Kluska-Łabuz – psycholog (doktorant Uniwersytetu SWPS), certyfikowany i akredytowany (PTPT) coach kryzysowy, interwent kryzysowy, specjalizuje się w pracy z klientami w kryzysie. Certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń skupionych wokół tematyki kryzysu. 

 

Proces certyfikacji

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.
WAŻNE!
 
Uczestnicy kursu mogą przystąpić do certyfikacji na Coacha Kryzysowego, spełniając określone warunki.

Pełne informacje dot. certyfikacji zamieszczone są tutaj.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

W szkoleniu może wciąć udział każda osoba, która chce uzyskać wiedzę z podstaw psychologii. Osoba, która chce uzyskać certyfikat coacha kryzysowego musi zdać stosowne egzaminy i spełnić dodatkowe warunki opisane szczegółowo w informacjach dotyczących certyfikacji.

Udział w poszczególnych modułach, skutkuje otrzymaniem stosownego zaświadczenia, potwierdzający uzyskanie wiedzy z danego modułu (certyfikaty wydawane są tym osobom, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji i/lub akredytacji).

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Biznes Edukator
Plac Inwalidów 10, Warszawa 

Terminy

Moduł I. 28 styczeń 2017 rok (sobota), godz. 10.00-18.00

Moduł II. 29 styczeń 2017 rok (niedziela), godz. 10.00-18.00

 

Moduł III. 25 luty 2017 rok (sobota), godz. 10.00-18.00

Moduł IV. 26 luty 2017 rok (niedziela), godz. 10.00-18.00

 

Moduł V. szkolenie on-line

 

Wysokość inwestycji

personality

Kurs Podstawy Psychologii

5 dni szkoleniowych 

Wartość całego kursu: 2 850 zł

Wartość pojedynczych modułów: 570 zł

 

Oferta specjalna

Możesz również skorzystać ze specjalnej oferty na którą składają się: 

internetowa akademia

Internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego
(dostęp na 12 m-cy, wartość: 1970 zł) 

+ bonus specjalny

WAGA!!! Bonus specjalny w postaci „wejściówki” na szkolenie stacjonarne dotyczy wyłącznie podanego poniżej terminu, nie wykorzystanie bonusu powoduje, że wejściówka przepada a nie, że przesuwa się na kolejny termin.

ckfot

Bezpłatne wejście na

3 dniowe szkolenie stacjonarne 
Coaching Kryzysowy

w dniach 25 – 27 listopad 2016 rok

 
personality

Kurs Podstawy Psychologii

5 dni szkoleniowych 
5 modułów psychologii

 wartość: 2 850 zł

Płatność jednorazowa: 4 470 zł

Płatność w 10 ratach: 10 X 485 zł

.

Płatności za wybraną opcję można dokonać przelewem na konto firmy, w tytule wpisując: „imię, nazwisko, wybraną opcję”.

Dane do przelewu:

NewInsight Elżbieta Kluska-Łabuz

00–140 Warszawa, Al. Solidarności 115 lok. 

Alior Bank, nr konta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943