Ewelina Bondyra-Łuczka

Wywiad z Eweliną Bondyrą-Łuczką, akredytowanym coachem kryzysowym i certyfikowanym coachem kryzysowym w biznesie. Psychologiem biznesu i trenerem umiejętności miękkich o tym jak sprawdza się coaching kryzysowy w jej pracy z klientami z obszaru biznesu.

 

E. Bondyra-ŁuczkaElżbieta Kluska – Łabuz (coachingkryzysowy.pl): Cześć Ewelino, dziękuję Ci za możliwość spotkania i krótkiej rozmowy. Powodem jest to, że niedawno zakończyłaś kurs w Akademii Coachingu Kryzysowego i zostałaś Akredytowanym Coachem Kryzysowym i Certyfikowanym Coachem Kryzysowym w Biznesie. Gratuluję!

Ewelina Bondyra-Łuczka: Na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie i miłe przywitanie. Rzeczywiście w ostatnim czasie zdobyłam kwalifikacje coacha kryzysowego i coacha kryzysowego w biznesie. Jest to kolejna pozycja w moim wykształceniu, która pozwoli mi jeszcze lepiej pracować z drugim człowiekiem.

 

Elżbieta Kluska – Łabuz: Od wielu lat zajmujesz się psychologią biznesu i pracujesz głównie z przedsiębiorcami, powiedz proszę jakie zastosowanie Coachingu Kryzysowego dostrzegłaś w tym kontekście zawodowym? Innymi słowy co Cię pociągnęło w stronę Coachingu Kryzysowego?

Ewelina Bondyra-Łuczka: Prowadząc szkolenia, doradztwo zawodowe i psychologiczne, a przede wszystkim prowadząc sesje coachingowe napotkałam się niejednokrotnie z sytuacją, gdy osoba nie była
w stanie pracować na celach.

Zdarza się, że metody wykorzystywane w klasycznym coachingu są niewystarczające w odniesieniu do osób, które tkwią w jakiejś trudnej sytuacji. Zaryzykuję stwierdzeniem, że większość osób, które się do mnie zgłaszają potrzebują najpierw uporać się z jakimiś trudnościami: konflikty, stres, wypalenie.

W takich przypadkach metodologia coachingu kryzysowego sprawdza się doskonale. Pozwala na pracę z osobą w kryzysie w celu powrotu do normalnego funkcjonowania. Dopiero wtedy można pójść dalej i pracować na celach, nad rozwojem. Dopiero, gdy posiada się dostęp do samego siebie można pracować nad sobą i podejmować nowe wyzwania.

 

Elżbieta Kluska – Łabuz: Z jakimi kryzysami najczęściej spotykałaś się w swojej pracy, czego one szczególnie dotyczyły?

Ewelina Bondyra-Łuczka: W mojej pracy spotykam się z różnymi sytuacjami, które mają potencjał kryzysowy: pracoholizm, konflikty w środowisku pracy i poza nim, mobbing. Bardzo częsty jest problem chronicznego stresu, który długotrwale wpływając na osobę, zaburza jej funkcjonowanie.

Pracuję także z wypaleniem zawodowym, które (wbrew nazwie) dotyczyć może także kontekstu pozazawodowego. Przykład: wypalenie zawodowe związane z rolami – rola matki, rola gospodyni domowej, rola studenta. Poza tym pracowałam z osobami bezrobotnymi oraz z żałobą.

 

Elżbieta Kluska – Łabuz: W czym według Ciebie tkwi przewaga coachingu kryzysowego nad coachingiem tradycyjnym w kontekście biznesowym?

Ewelina Bondyra-Łuczka: Praca metodami coachingu tradycyjnego staje się niemożliwa, mało efektywna albo wręcz niebezpieczna dla klienta przeżywającego kryzys. Coach kryzysowy posiada przewagę w postaci dodatkowej wiedzy na temat kryzysów oraz umiejętności i adekwatne metody do pracy z kryzysem.

Trudne sytuacje w życiu osoby dają jej możliwość rozwoju i zdobycia nowych kompetencji – warunkiem tego jest jednak dobre przepracowanie kryzysu. Takie pozytywne podejście daje osobie nadzieję i pozwala nie tylko na powrót do normalnego funkcjonowania, ale także na osiąganie stawianych celów. 

 

Elżbieta Kluska – Łabuz: Z jakimi klientami preferujesz pracę w coachingu kryzysowym, kto może się do Ciebie zgłosić i liczyć na fachową pomoc?

Ewelina Bondyra-Łuczka: Zawsze staram się odpowiedzieć osobom i firmom, które się do mnie zgłaszają jak najbardziej adekwatną formą pomocy.

Pracuję z różnymi kryzysami, zarówno wywołanymi sytuacją nagłą jak i z kryzysami chronicznymi. Zajmuję się głównie kryzysami w kontekście biznesu i pracy. Specjalizuję się w takich zagadnieniach jak stres, pracoholizm, konflikty, wypalenie zawodowe, mobbing, konflikt ról oraz kryzysy związane ze zmianą.

Mam doświadczenie w prowadzeniu biznesu, pracowałam także dla różnej wielkości firm, dlatego znam specyfikę pracy z problemami w firmach (konflikty, problemy ze współpracą, zmiana).

 

Elżbieta Kluska – Łabuz: Jak widzisz swoją ścieżkę rozwoju w przyszłości w kontekście coachingu kryzysowego, do czego dążysz?

Ewelina Bondyra-Łuczka: Niedawno zostałam członkiem Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego. Piszę doktorat z psychologii, nieprzerwanie się rozwijam i podejmuję kolejne wyzwania zawodowe – im zadanie bardziej wymagające tym mam większą motywację, żeby je zrealizować.

Cały czas pogłębiam moją wiedzę związaną z różnymi rodzajami kryzysów, funkcjonowaniem pracowników i organizacji. Interesuję się psychologią porażki i nowymi trendami na rynku pracy.

Dążę przede wszystkim do bycia najlepszą w tym co lubię i potrafię robić. 

Zapraszam do współpracy.

 

Elżbieta Kluska – Łabuz: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Ci dalszych sukcesów.

 

Wywiad udzielony dla: coachingkryzysywy.pl

Wywiadu udzielała: Ewelina Bondyra-Łuczka, certyfikowany Coach Kryzysowy (nr certyfikatu: 1/04/ACK/2016) oraz certyfikowanych Coach Kryzysowy w Biznesie (nr certyfikatu: 1/04/CKB/2016)

Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@bondyraluczka.pl
nr tel. 511 139 225