Czym jest coaching kryzysowy?

Jaka jest różnica pomiędzy coachingiem tradycyjnym a coachingiem kryzysowym?

self-reflection

Coaching to partnerska relacja z klientami oparta na prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klientów do osiągania i wykorzystania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału.

definicja coachingu wg. Internationa Coaching Federation

Coaching kryzysowy jest formą wparcia i pomocy klientowi któremu na przeszkodzie, do osiągania i wykorzystywania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału, stoi przeżywany kryzys psychologiczny. W wyniku doświadczania kryzysu klient ma zablokowany dostęp do  niezbędnych zasobów które pozwoliłyby mu poradzić sobie z sytuacją.

Zadaniem coacha, w pierwszym kroku jest pomóc klientowi w poradzeniu sobie z kryzysem i zrozumienie sytuacji w jakiej się znalazł oraz wsparcie klienta w odzyskaniu zasobów (takich jak energia, zdolność podejmowania trafnych decyzji, motywacja, pozytywne nastawienie, wiara w siebie, ambicja, zdolności, wsparcie ze strony innych itd.). Dopiero po tym etapie następuje przejście do pracy w formie coachingu tradycyjnego. 

Coaching kryzysowy przebiega w dwóch fazach: 

 • Pierwsza faza (elementy interwencji kryzysowej)

W pierwszej fazie, zajmujemy się sytuacją kryzową. Na tym etapie najważniejszym celem jest odzyskanie przez klienta zasobów,  które najczęściej zostają utracone w wyniku przeżywanego kryzysu. 

 • Druga faza (coaching tradycyjny)

W drugiej fazie odbywa się coaching tradycyjny – tutaj przechodzi się od określania celu nad jakim chce pracować klient oraz poszukaniu strategii które pozwolą mu to osiągnąć.

Etapy pracy z jakich składa się coaching kryzysowy:

 • Praca z kryzysem. Odzyskanie dostępu do zasobów, poradzenie sobie z emocjami, odzyskanie energii
 • Reinterpretacja zdarzenia/sytuacji która wywołała kryzys, nadanie jej nowego znacznie i zrozumienie jej w nowy sposób
 • Nauczenie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradzeniu sobie z trudnością w danym momencie i w przyszłości
 • Wyznaczenie nowego celu lub określenie celu już posiadanego
 • Wypracowanie strategii osiągania celu w sposób optymalny

Komu pomagamy?
Pracujemy z osobami, które doświadczają następujących rodzajów kryzysu:

 • Kryzys związany z przełomem połowy życia
 • Kryzys związany z wypaleniem zawodowym, utratą pracy lub chęcią dokonania zmian zawodowych
 • Kryzys w relacjach/związku/rodzinie (np. rozstanie, konflikt, chęć znalezienia partnera, rozwód)
 • Kryzys w obliczu choroby swojej lub osoby bliskiej
 • Kryzys po stracie osoby znaczącej 
 • Kryzys tożsamości (trudność w określeniu jakie są moje cele, czego chcę od życia)
 • Kryzys egzystencjalny (związany z lękiem przed śmiercią, samotnością, brakiem poczucia sensu życia)
 • Kryzysy u podłoża których leży chroniczny stres (długotrwale oddziałujące stresory, lub różnorodne drobne sytuacje kryzysowe które zaczynają nakładać się na siebie)

W czym możemy pomóc?

 • W poradzeniu sobie z kryzysem/trudnością, zrozumieniu co się z Tobą dzieje w wyniku kryzysu i dlaczego to się dzieje.
 • W opracowaniu nowych strategii radzenia sobie z sytuacją kryzysową i odzyskaniu utraconych zasobów.
 • W odzyskaniu energii i motywacji do pracy i życia – jeśli czujesz się wypalony/a zawodowo i/lub życiowo.
 • W określeniu Twoich nowych celów, planów oraz wsparciu przy ich realizacji

Dlaczego warto zapisać się na pierwszą sesję?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji. Jest to szansa dla nas na poznanie się i doświadczenie, czy wspólna praca będzie nam odpowiadać. Wtedy również dowiadujemy czego potrzebujesz i czy jesteśmy odpowiednimi osobami, które mogą Ci pomóc. Również Ty masz szansę świadomie zadecydować czy tego typu współpraca Ci odpowiada. Jeżeli okaże się że nie, to nie pozostawiamy Cię samego, zawsze otrzymujesz od nas informację, co możesz dalej zrobić i do kogo innego ewentualnie się zgłosić. W efekcie, zawsze otrzymujesz pomoc. Jeśli chcesz się zapisać kliknij TUTAJ