Szkolenie stacjonarne Coaching Kryzysowy (CCE)

 

ckfot

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Dzisiejsze czasy sprawiają, iż do coachów coraz częściej zgłaszają się osoby będące w stanie kryzysu emocjonalnego (ocenia się, że ponad 50% klientów chcących korzystać z coachingu, to klienci w kryzysie!!!)

Niestety, zdecydowana większość coachów (w tym także psychologów) nie jest przygotowana do pracy z takim klientem, traktując go jak typowego klienta gotowego do wejścia w proces coachingu. 

Powoduje to nie tylko brak postępów w pracy, ale często zniechęcenie klientów wynikające z braku oczekiwanych rezultatów lub nawet pogorszenia stanu.

Tymczasem, klient w stanie kryzysu emocjonalnego wymaga specyficznego podejścia i choćby podstawowej specjalistycznej wiedzy.

Każdy szanujący się coach powinien taką wiedzę posiadać ponieważ pozwala to na prawidłową ocenę sytuacji i – w zależności od doświadczenia – pracę z klientem przy pomocy adekwatnych narzędzi lub skierowanie go do bardziej doświadczonego specjalisty.

(warto tutaj zaznaczyć, iż pewna część klientów w głębokim kryzysie, bezwarunkowo powinna być kierowana do interwentów kryzysowych lub psychoterapeutów. Praca z takimi klientami metodami coachingowymi jest – moim zdaniem – pogwałceniem etyki zawodu coacha)

To wszystko sprawia, iż pojawia się coraz silniejsza potrzeba funkcjonowania na rynku coachów wyposażonych w wiedzę z zakresu psychologii kryzysu.

Szkolenie „Coaching kryzysowy” (Crisis Coaching Essentials) jest odpowiedzią na tą właśnie potrzebę.

Organizacja szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie 3-dniowej sesji szkoleniowej wykładowo-warsztatowej, dodatkowo uczestnicy otrzymują roczny dostęp do platformy Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego (IACK), na której znajdują się dodatkowe nagrania video oraz materiały szkoleniowe poszerzające wiedzę z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Więcej o IACK możesz przeczytać TUTAJ.

Program szkolenia:

DZIEŃ I. Wstęp do coachingu kryzysowego

W pierwszym dniu szkolenia, spojrzymy na coaching kryzysowy jako na spójną całość. Celem jest, zrozumienie przez Ciebie na czym polega coaching kryzysowy, jak przebiega, jaki jest proces pracy i przez jakie etapy należy przejść z klientem. Poznasz również podstawowe cele i zasady pracy coacha kryzysowego. Dowiesz się jaka wiedza i umiejętności są Ci niezbędne do skutecznej pracy z klientem w kryzysie.

PPRZEBIEG:

 • Przywitanie, przedstawienie celu i planu szkolenia
 • Czym jest kryzys i skąd się bierze?
 • Jak funkcjonuje osoba w kryzysie
 • Dlaczego coaching tradycyjny nie „zadziała” w pracy z osobą w kryzysie
 • Czym jest coaching kryzysowy – co go odróżnia od innych form pomocy
 • Jaki jest cel coachingu kryzysowego i jakie zasady w nim obowiązują
 • Niezbędne kompetencje, jakie musi posiadać coach kryzysowy (sprawdź siebie i swój styl reakcji)
 • Dyrektywność w coachingu kryzysowym a dynamika kryzysu ostrego i przewlekłego
 • Struktura coachingu kryzysowego
 • Zadanie domowe (bateria testów psychologicznych)

DZIEŃ II. Diagnoza kryzysu – jak rozpoznawać i prawidłowo diagnozować klienta w kryzysie

W drugiej części szkolenia skupimy się na prawidłowej diagnozie klienta w kryzysie. Dowiesz się po czym rozpoznawać kryzys, jakie informacje musisz zebrać na pierwszym spotkaniu by móc postawić wstępną diagnozę. Dodatkowo, jaki jest cel pierwszego spotkania, w jaki sposób zapewniać bezpieczeństwo i wsparcie klientowi. Będziesz miał szansę przeprowadzić pierwsze spotkanie, oraz zmierzyć się z postawieniem diagnozy i opisaniem problemu klienta.

PPRZEBIEG:

 • Na czym polega pierwszy etap pracy z klientem w kryzysie
 • W jaki sposób zapewnić wsparcie i bezpieczeństwo klientowi w kryzysie
 • Wywiad diagnostyczny – o co pytać i czego muszę się dowiedzieć
 • Jak zdefiniować problem i postawić trafną diagnozę kryzysu
 • Po jakich wskaźnikach poznać klienta w kryzysie
 • Jak określić obszar i rodzaje kryzysu
 • Jakie są poziomy funkcjonowania klienta i jak rozpoznać na jakim poziomie klient doświadcza kryzysu (szczególnie w kryzysie chronicznym)
 • Ćwiczenie praktyczne – przeprowadzenie pierwszego spotkania i rozmowy diagnostycznej
 • Jak przebiega dynamika kryzysu ostrego i przewlekłego
 • Stres a kryzys, jaka jest zależność jednego i drugiego
 • Różnice indywidualne (predyspozycje i cechy osobowościowe) wpływające na przeżywanie kryzysu
 • Metody przydatne w diagnozie – wybrane testy (+analiza wyników własnych)
 • Ćwiczenie praktyczne – określenie problemu, rozpoznanie kryzysu, określenie głębokości i symptomów, określenie rodzajów kryzysu

Dzień III. Działanie – jak skutecznie pracować z klientem w kryzysie

W ostatnim etapie szkolenia, dowiesz się jak stworzyć plan pracy z klientem w kryzysie, jak postawić cele i jak określać strategię pracy. Poznasz również przydatne metody i techniki pracy, dowiesz się jak pracować z emocjami, przekonaniami i zmianą nawyków/zachowań klienta. Na koniec poznasz specyfikę pracy z różnymi typami kryzysów, dowiesz się jak dbać o siebie by uchronić się od wypalenia zawodowego.

PRZEBIEG:

 • Ustalanie plan i strategii pracy w coachingu kryzysowym
 • Identyfikacja zasobów klienta (dostępne i utracone)
 • Przydatne techniki i metody pracy w coachingu kryzysowym
 • Emocje destrukcyjne, co oznaczają, jak z nimi pracować
 • Praca z przekonaniami
 • Praca nad zmianą nawyków i rola siły woli w kryzysie
 • Rola zadania domowego i monitoringu
 • Zasada małych kroków i jaki powinien być pierwszy krok
 • Ćwiczenie praktyczne – ustalenie planu interwencji
 • Praca z różnymi typami kryzysów
 • Zachęcenie do dalszego rozwoju
 • Jak wykorzystać kryzys do rozwoju
 • Higiena i organizacja pracy coacha kryzysowego
 • Kontrakt – o czym warto pamiętać
 • Inni specjaliści – kiedy odesłać, jak to rozpoznać, jak to zakomunikować
 • Omówienie egzaminu i zasady certyfikacji
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Eksperci prowadzący szkolenie

p4Piotr Łabuz – certyfikowany i akredytowany (PTPT) coach kryzysowy, psycholog (doktorant Uniwersytetu SWPS), interwent kryzysowy z wieloletnim doświadczeniem. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego. Prowadzi zajęcia w zakresie coachingu kryzysowego na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

euraxess2_2_2Elżbieta Kluska-Łabuz – certyfikowany i akredytowany (PTPT) coach kryzysowy, psycholog (doktorant Uniwersytetu SWPS), interwent kryzysowy, specjalizuje się w pracy z klientami w kryzysie. Certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń skupionych wokół tematyki kryzysu. 

Proces certyfikacji

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. WAŻNE! Zaświadczenie to nie jest podstawą tytułowania się coachem kryzysowym (do tego wymagane jest zdanie egzaminu) a jedynie zaświadcza, że osoba uczestniczyła w szkoleniu.

Uczestnicy szkolenia mogą przystąpić do certyfikacji.

Pełne informacje dot. certyfikacji zamieszczone są tutaj.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

W szkoleniu może wciąć udział każda osoba, która chce uzyskać wiedzę nt. coachingu kryzysowego. Osoba, która chce uzyskać certyfikat coacha kryzysowego musi zdać stosowne egzaminy i mieć ukończone szkolenie z coachingu, w zakresie co najmniej podstawowym, w jednej z uznanych na rynku firm szkoleniowych.

Osobom, które nie mają ukończonego żadnego szkolenia podstawowego w zakresie coachingu proponujemy udział w 2-dniowym szkoleniu Pure Mind Coaching. Szczegółowe informacje nt. tego szkolenia dostępne są tutaj.

Udział w szkoleniu kończy się skutkuje otrzymaniem stosownego zaświadczenia (certyfikaty wydawane są tym osobom, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji i / lub akredytacji).

Miejsce i termin szkolenia

28 – 30 kwiecień 2017 roku 

Sale szkoleniowe Centrum Żoliborz 
ul. Plac Inwalidów 10, Warszawa

Wysokość inwestycji

2 470 PLN

Cena zawiera:

 • ROCZNY dostęp do platformy internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego, na której znajdują się dodatkowe nagrania video oraz materiały szkoleniowe poszerzające wiedzę z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • certyfikacje (warunkiem jest pozytywnie zdanie egzaminu) więcej o IACK przeczytaj TUTAJ
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Rezerwacja miejsca klikając TUTAJ