Certyfikacja i akredytacja (szkolenie Coaching Kryzysowy)

/Certyfikacja i akredytacja (szkolenie Coaching Kryzysowy)
Certyfikacja i akredytacja (szkolenie Coaching Kryzysowy)2016-01-28T16:41:28+00:00

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Uczestnicy szkolenia mogą przystąpić do certyfikacji na dwóch poziomach (I i II stopień).

Certyfikacja i wpis na listę coachów kryzysowych Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego (CK – certyfikacja I stopnia)

  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
  • wykonanie analizy przypadku
  • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu

Certyfikacja i wpis na listę akredytowanych coachów kryzysowych Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego  (certyfikacja II stopnia)
Absolwenci szkolenia posiadający udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS) mogą ubiegać się o certyfikat akredytowany przez Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego.

  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
  • wykonanie analizy przypadku
  • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu
  • przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS

Pin It on Pinterest

Share This