Zasady certyfikacji i akredytacji

 

Wszystkie osoby, które rozpoczęły Akademię Coachingu Kryzysowego PO CZERWCU 2016 roku, obowiązują NOWE ZASADY certyfikacji i akredytacji opisane TUTAJ

Wszystkie osoby, które przystąpiły do Akademii Coachingu Kryzysowego do końca czerwca 2016 roku, obowiązują dotychczasowe zasady certyfikacji i akredytacji opisane poniżej.

Aby uzyskać certyfikat i akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Istnieją trzy opcje:

 • uzyskanie zaświadczenia o odbyciu kursu
 • uzyskanie certyfikatu Coacha Kryzysowego (I stopnia)
 • uzyskanie certyfikatu Akredytowanego Coacha Kryzysowego (II stopnia)

Dla każdego z nich konieczne jest spełnienie określonych wymagań opisanych poniżej.

Opcja I
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Coachingu Kryzysowego

Ten etap dostępny jest dla każdego uczestnika szkolenia, gdyż udział w szkoleniu może wziąć każda osoba, która chce zdobyć wiedzę nt. coachingu kryzysowego. Nie jest potrzebne spełnienie żadnych warunków wstępnych.

Jedynym warunkiem uzyskania zaświadczenia jest:

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego) link do szkolenia kliknij tutaj
 • Zdanie egzaminu końcowego:
  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie)
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
  • wykonanie analizy przypadku

UWAGA: Zaświadczenie nie uprawnia do tytułowania się ‚coachem kryzysowy’, a jedynie zaświadcza, że osoba brała udział w takim szkoleniu i zdobyła na nim wiedzę z coachingu kryzysowego.

Opcja II
Certyfikacja I stopnia (certyfikat Coacha Kryzysowego) i wpis na listę Coachów Kryzysowych

Aby uzyskać certyfikat I stopnia należy spełnić poniższe warunki:

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego) link do szkolenia: kliknij tutaj
 • Zdanie egzaminu końcowego składającego się z trzech części:
  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
  • wykonanie analizy przypadku
 • Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i/lub posiadanej akredytacji lub certyfikacji w zakresie coaching.  

UWAGA: Osoby, które nie są absolwentami żadnego szkolenia coachingowego zapraszamy na 2-dniowe szkolenie z Coachingu Klasycznego (Pure Mind Coaching), które pozwala zdobyć niezbędne kwalifikacje oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia coachingowego.
Szczegółowe informacje nt. tego szkolenia zamieściliśmy TUTAJ.

Opcja III
Certyfikacja II stopnia z Akredytacją Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego (certyfikat: Akredytowany Coach Kryzysowy) i wpis na listę akredytowanych Coachów Kryzysowych

Aby uzyskać certyfikację II stopnia należy spełnić poniższe warunki:

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego) link do szkolenia kliknij tutaj
 • Zdanie egzaminu końcowego składający się z trzech części:
  • test teoretyczny – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
  • wykonanie analizy przypadku
 • Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i/lub posiadanej akredytacji/certyfikacji w zakresie coachingu. 
 • Przedstawienie udokumentowanego wykształcenia t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia.
 • Udokumentowanie praktyki coachingowej w wymiarze min. 20 godzin pracy z klientem.

 

UWAGA dla osób korzystających z opcji ratalnych!! Każdy z certyfikatów wydawany jest dopiero w momencie uregulowania wszystkich należnych płatności ratalnych.