Egzaminy i certyfikacja w Akademii Coachingu Kryzysowego™

UWAGA! Aby wziąć udział w Akademii MUSISZ spełnić dwa warunki wstępne: 

– posiadać wykształcenie na poziomie licencjat / wyższe
– posiadać certyfikat coacha wydany przez liczącą się na rynku organizację / instytucję / firmę szkoleniową (zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji w tym względzie)

Absolwenci Akademii mogą otrzymać:

1. Certyfikację i wpis na listę coachów kryzysowych (CK – certyfikacja I stopnia)

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
 • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • zaliczenie egzaminu Podstawy Psychologii dla Coachów, który dostępny jest w ramach Akademii lub  przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu

2. Certyfikacja i wpis na listę akredytowanych coachów (certyfikacja II stopnia)
Absolwenci szkolenia posiadający udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS) mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)

 • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony metodą on-line (w internecie), po zakończeniu szkolenia
 • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat
 • wykonanie analizy przypadku
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i / lub posiadanej akredytacji w zakresie coachingu
 • przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów 
 • podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii SWPS

Pin It on Pinterest

Share This