Jak zostać Coachem Kryzysowym™?

/Jak zostać Coachem Kryzysowym™?
Jak zostać Coachem Kryzysowym™?2017-04-14T11:40:50+00:00

Wymagane szkolenia i certyfikacja Coacha Kryzysowego™

Każdy uczestnik Akademii, który chce uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego™ (i ew. dodatkowo certyfikat Coacha Kryzysowego w Biznesie™)
musi przejść kilku etapowy proces szkoleniowy oraz certyfikacyjny przedstawiony poniżej.

Pin It on Pinterest

Share This