Jak zostać Coachem Kryzysowym™?

Wymagane szkolenia i certyfikacja Coacha Kryzysowego™

Każdy uczestnik Akademii, który chce uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego™ (i ew. dodatkowo certyfikat Coacha Kryzysowego w Biznesie™)
musi przejść kilku etapowy proces szkoleniowy oraz certyfikacyjny przedstawiony poniżej.