Akademia Coachingu Kryzysowego™ 2017-04-17T11:35:49+00:00

Dlaczego warto? 

Unikalne i spradzone w praktyce połączenie dwóch sfer maksymalizujące
rozwojowy, biznesowy i finansowy sukces na rynku

Kompetencje Coacha Kryzysowego™

Kompletna teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie pracy z klientem w kryzysie emocjonalnym (psychologia kryzysu, podstawy interwencji kryzysowej, coaching klasyczny i kryzysowy, itp.).

Strategia biznesowa MBE™

Sprawdzone, skuteczne i gotowe wzorce budowania biznesu coachingowego uwzględniające specyfikę rynku polskiego oparte na nowoczesnym marketingu internetowym oraz działaniach off-line.

5 Filarów Akademii Coachingu Kryzysowego™

Akademia Coachingu Kryzysowego™ to kompletny program szkoleniowy pozwalający zdobyć wiedzę oraz praktycznie kompetencje nie tylko w zakresie pracy z kryzysem, ale także podstaw psychologii oraz sprawdzonych i skutecznych strategii rozwijania biznesu coachingowego

Coaching
Klasyczny

3-dniowe warsztaty dla osób nie posiadających certyfikatu coacha.

3-dniowe, certyfikowane warsztaty dla osób, nie posiadających certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie coachingu klasycznego.

Coaching
Kryzysowy™

3-dniowe szkolenie stacjonarne oraz szkolenie on-line
(do wyboru)

3-dniowe szkolenie stacjonarne oraz szkolenie on-line (e-learning dla osób, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym)

Strategia rozwijania biznesu

2-dniowe warsztaty stacjonarne oraz szkolenie on-line.

2-dniowe warsztaty stacjonarne (Warszawa): MBE™ – strategie budowania lukratywnego biznesu coachingowego.

 

Psychologia
Sukcesu
dla Coachów

2-dniowe warsztaty stacjonarne oraz szkolenie on-line.

2-dniowe warsztaty stacjonarne (Warszawa) w zakresie psychologii osiągania celów, psychologii zmiany i psychologii szczęścia.

Podstawy
Psychologii

Szkolenie on-line na platformie e-learningowej.

Szkolenie on-line w zakresie podstaw psychologii osobowości, psychologii rozwoju, różnic indywidualnych, społecznej, emocji i motywacji.

Łącznie 12 dni szkoleniowych (zjazdy weekendowe) oraz 12-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej.

Dlaczego warto zostać Coachem Kryzysowym™, czyli jak stać się cenionym, poszukiwanym i bardzo dobrze wynagradzanym coachem?

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru: „Jak stać się cenionym, poszukiwanym i bardzo dobrze wynagradzanym coachem?” z którego dowiesz się m.in. dlaczego Coachowie Kryzysowi są jednymi z najlepiej wynagradzanych specjalistów na rynku usług coachingowych.

Program Akademii Coachingu Kryzysowego

UWAGA! Każdy moduł Akademii (z wyjątkiem modułów Coaching Klasyczny oraz Podstawy Psychologii) dostępny
jest zarówno w postaci szkolenia stacjonarnego jak i szkolenia internetowego (on-line) na naszej platformie szkoleniowej.
Uczestnik Akademii może skorzystać z obu możliwości (zarówno ze szkolenia stacjonarnego jak i szkolenia on-line) lub tylko z jednej z nich.  

Moduł Coaching Klasyczny dostępny jest tylko w postaci 3-dniowego szkolenia stacjonarnego,  
a moduł Podstawy Psychologii tylko w postaci szkolenia internetowego (on-line).

Wszystkie szkolenia są certyfikowane
i akredytowane przez Polskie
Towarzystwo Coachingu Kryzysowego.

Moduł I: Coaching Klasyczny

3-dniowe warsztaty stacjonarne.

Miejsce szkolenia stacjonarnego: Warszawa

3-dniowe warsztaty stacjonarne (w Warszawie) dla osób, które nie ukończyły żadnego szkolenia w zakresie coachingu klasycznego.
Uczestnicy Akademii, którzy posiadają dokument (zaświadczenie, certyfikat, itp.) potwierdzający ukończenie takiego szkolenia nie są zobowiązane do udziału w tych warsztatach.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł II: Coaching Kryzysowy™

3-dniowe warsztaty stacjonarne lub szkolenie on-line (do wyboru)

Miejsce szkolenia stacjonarnego: Warszawa

3-dniowe szkolenie stacjonarne w postaci seminarium oraz warsztatów (+szkolenie on-line). Osoby, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym mogą ukończyć szkolenie on-line na naszej platformie e-learningowej.  Dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie otrzymują wszyscy uczestnicy Akademii (na okres 12 miesięcy).

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł III: Strategia MBE™ rozwoju biznesu coachingowego

2-dniowe warsztaty stacjonarne i/lub szkolenie on-line

Miejsce: Warszawa

Unikalne, jedyne w Polsce, 2-dniowe, bardzo intensywne warsztaty (oraz dodatkowe szkolenie on-line), których celem jest nauczenie uczestników Akademii skutecznych strategii rozwijania biznesu coachingowego w oparciu o model BMY oraz strategię budowania biznesu eksperckiego przy pomocy narzędzi intrenetowych. 

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł IV: Psychologia Sukcesu dla Coachów

2-dniowe warsztaty stacjonarne oraz szkolenie on-line

Miejsce szkolenia stacjonarnego: Warszawa

2-dniowe, intenswne warsztaty w zakresie psychologii osiągania celów, psychologii zmiany oraz psychologii szczęścia  W trakcie szkolenia uczestnicy Akademii pracując nad własnymi celami zdobywają praktyczną wiedzę, popartą wynikami badań naukowych, którą będą mogli przekazać swoim klientom w trakcie sesji coachingu kryzysowego.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Moduł V: Podstawy psychologii dla Coachów

Szkolenie internetowe na naszej platformie szkoleniowej.

Internetowe szkolenie przeznaczone (i obowiązkowe) dla osób, które nie posiadają formalnego wykształcenia psychologicznego (lub równoważnego).
Obejmuje ono wiedzę w zakresie: podstaw psychologii osobowości, emocji i motywacji, rozwojowej, społecznej oraz różnic indywidualnych.
Uczestnicy Akademii otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych na naszej platformie e-learningowej.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj…

Opinie o Akademii Coachingu Kryzysowego™

0
uczestników szkoleń stacjonarnych i on-line
0
coachów kryzysowych w procesie certyfikacji
0
certyfikowanych coachów kryzysowych
0
lat na rynku

Dlaczego warto zdobyć kom­pe­tencje i cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego?

Unikalne, poszukiwane kompetencje

Jako coach kryzysowy  będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje.

Unikalne możliwości biznesowe

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. Tym bardziej, że na rynku usług coachin­gowych nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu kryzysowego. 

Unikalne możliwości rozwoju

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu kryzysowego, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych. 

W jaki sposób wziąć udział w Akademii, zdobyć kom­pe­tencje
oraz cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego i Coacha Kryzysowego
w biznesie?

Każda osoba, która chce wziąć udział w Akademii oraz uzyskać stosowne certyfikaty
musi przejść przez proces składający się z trzech etapów.

Zgłoszenie udziału Akademii

Aby dowiedzieć się kiedy rozpoczyna się najbliższa edycja Akademii i zgłosić swój udział należy skorzystać z przycisku znajdującego się poniżej.

Jeśli jesteś już coachem i nie chcesz brać udziału w module „Coaching Klasyczny” prześlij do nas skan certyfikatu / zaświadczającego ukończenie szkolenia w zakresie coachingu.

Jeśli jesteś psychologiem / psychoterapeutą i nie chcesz brać udział w module „Podstawy psychologii dla coachów” prześlij do nas dyplom poświadczający wymagane przez nas wykształcenie w tym zakresie.

Udział w wymaganym cyklu szkoleniowym

Każdy uczestnik Akademii, aby być dopuszczonym do procesu certyfikacji powinien ukończyć trzy obowiązkowe moduły szkoleniowe: Coaching Klasyczny, Coaching Kryzysowy oraz Podstawy Psychologii dla Coachów. Każdy z modułów kończy się egzaminem.

Pozostałe dwa moduły tj. Psychologia Sukcesu dla Coachów oraz Strategie Biznesowe dla Coachów nie są wymagane do procesu certyfikacji.

Z modułów „Coaching Klasyczny” oraz „Podstawy Psychologii dla Coachów” i egzaminów je kończących zwolnione mogą być osoby, które posiadają wymagane przez nas zaświadczenia /dyplomy.

Egzaminy oraz certyfikacja

Aby uzyskać certyfikat i akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań.
Możliwe są trzy opcje:

  • uzyskanie zaświadczenia o odbyciu poszczególnych modułów szkoleniowych,
  • uzyskanie certyfikatu Coacha Kryzysowego (I stopnia)
  • uzyskanie certyfikatu Akredytowanego Coacha Kryzysowego (II stopnia)

Aby uzyskać certyfikat Coacha Kryzysowego w Biznesie należy ukończyć dodatkowe 2-dniowe szkolenie „Coaching Kryzysowy w biznesie”.

Aby dowiedzieć się wszystkiego o egzaminach i certyfikacji kliknij tutaj…
Terminy, wysokość inwestycji i rezerwacja miejsca w Akademii – kliknij tutaj

Aktualności – ostatnie artykuły

Dziękujemy za udział w szkoleniu Coaching Klasyczny

By | 4 kwietnia 2017|Categories: szkolenia|

  Szkolenie z Coachingu Klasycznego za nami. Bardzo dziękujemy uczestnikom Pierwszego Studium Coachingu Kryzysowego za wspólnie spędzony czas, zaangażowanie i inspirujące dyskusje. Kolejne spotkanie, tym razem trzydniowe szkolenie z Coachingu Kryzysowego, czeka nas już [...]